Zarządzanie sprzedażą usług turystycznych

Zajęcia z przedmiotu Zarządzanie sprzedażą usług turystycznych i zdrowotnych stanowią podstawowy kurs wiedzy na temat technik sprzedażowych, ustalania cen, zarządzania produktem na rynku turystycznym. Zajęcia mają charakter wykładowy z elementami warsztatowymi dla uczestników kursu.

 

Ćwiczenia

1. Zajęcia organizacyjne

2. Plan sprzedażowy
A. Bartosiński, Totalny model sprzedaży, Gliwice 2012, s. 29-41.

3. Techniki wywierania wpływu w sprzedaży
R. Cialdini, Wywieranie wpływu na ludzi, Gdańsk 2013.

4. E-commerce w turystyce i agregatory rezerwacji
Raport E-commerce 2018

5. Wsparcie sprzedaży w monitoringu sieci
Monitoring Internetu krok po kroku – kurs

6. Automatyka w zarządzaniu sprzedażą
The secret rules of modern living – algorythms

7. Zaliczenie przedmiotu

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA
a) Literatura z zakresu turystyki
Ekonomika turystyki i rekreacji, red. A. Panasiuk, Warszawa 2011.
K. Orfin, Kreowanie wizerunku turystycznego za pomocą internetu na przykładzie wybranych miast Polski, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu” 2012 nr 27, s. 325-334
A. Kalinowska-Żeleźnik, M. Sidorkiewicz, Produkty turystyki biznesowej narzędziem komunikacji marketingowej, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług” 2009 nr 42, s. 632-638.
S. Kot, M. Ferencová,. L. Karas, (2012). Cena jako czynnik wpływający na wybór pakietów wakacyjnych przez klientów sektora turystycznego, „Marketing i Rynek” 2012, nr 5.
b) Literatura marketingowa
M. Sadowski, Rewolucja social media, Gliwice 2013.
K. Bachniak, J. Szumniak-Samolej, Potencjał biznesowy mediów społecznościowych, Warszawa 2015.
G. Vaynerchuck, W market(r)ingu, czyli jak nie zginąć w świecie mediów społecznościowych, Lublin 2015.
J. Falls, E. Deckers, Media społecznościowe bez ściemy. Jak kreować markę, Gliwice 2013.
K. Polańska, Sieci społecznościowe : wybrane zagadnienia ekonomiczno-społeczne, Warszawa 2013.
M. Fidelman, Socialized!: w jaki sposób najskuteczniej wykorzystać społeczność internetową – biznes społecznościowy, Warszawa 2014.
D. Karpen, Lubię to! : potęga marketingu szeptanego na Facebooku, Gliwice 2013.

ZASADY ZALICZENIA PRZEDMIOTU

  • obecność na zajęciach z dopuszczalną jedną absencją. Każda kolejna wymagać będzie napisania dodatkowej pracy z ćwiczeń, których dotyczyła nieobecność. Nieobecność na ponad połowie zajęć skutkuje ich niezaliczeniem.
  • Zdobycie 60% punktów z testu zaliczeniowego z wiedzy przekazanej podczas ćwiczeń.