Media społecznościowe w sektorze publicznym

Zajęcia mają za zadanie przybliżyć uczestnikom rolę jaką serwisy społecznościowe mogą pełnić w sektorze publicznym, a więc w urzędach, agencjach rządowych, na uczelniach czy w samorządach. Wiele możliwości wykorzystania social media czyni je niezbędnym w dzisiejszych czasach narzędziem informacji, promocji itp. Zajęcia – zarówno w formie wykładów jak i ćwiczeń – mają przybliżyć kursantom różne zastosowania serwisów w komunikacji sektora publicznego z obywatelami.

W semestrze zimowym 2022/2023 wykłady będą odbywały się w formie stacjonarnej.

Tematyka zajęć

Wykład
1. Wykład inauguracyjny: po co nam media społecznościowe?
2. Social media – od the Well do TikToka 
3. Strategia komunikacji w social media – cz. 1.
4. Strategia komunikacji w social media – cz.2
5. Konsument usług publicznych online (P. Czerski, My dzieci sieci, s. 60-62.)
6. Monitoring w social media
7. Reklama w social media dla sektora publicznego
8. A jak to działa „od środka”? W świecie algorytmów

Ćwiczenia
1. Zajęcia organizacyjne
2. Psychologia mediów społecznościowych i Internetu
3. Sektor publiczny a media społecznościowe
4. Pozycja oraz rola obywatela w dostarczaniu usług publicznych
5. Wykorzystanie mediów społecznościowych do budowania marki własnej jednostek sektora publicznego
6. Wykorzystanie mediów społecznościowych przez różne podmioty do budowania świadomości wśród obywateli
7. Wykorzystanie mediów i kanałów społecznościowych przez polityków
8. Prezentacja projektów

Pobierz sylabus ćwiczeń.

Literatura podstawowa
M. Sadowski, Rewolucja social media, Gliwice 2013.

Literatura uzupełniająca
Brzeziński S. , Jasiński M. , Media społecznościowe w marketingu terytorialnym polskich miast, „Marketing i Rynek” 2014 nr 3, s. 9-17.
Turek T., Analiza wykorzystania portali społecznościowych w promocji wybranych miast Polski, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług” 2014 nr 113(2), s. 131-140.
Papińska-Kacperek J., Polańska K., Obecność administracji publicznej w mediach społecznościowych, „Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych” 2014 nr 33, s. 437
Koszembar-Wiklik M., Media społecznościowe w strategii public relations miast, „Polityki Europejskie, Finanse i Marketing” 2013 nr 10(59), s. 361-370.
Mayers B., Wykorzystanie mediów społecznościowych do działań public relations na stronach internetowych jednostek samorządów lokalnych – przyszłość komunikacji z obywatelem?, [w:] Public relations w sferze publicznej. Wizerunek i komunikacja, red. M. Tabernacka, A. Szadok-Bratuń, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2012.
Sułkowski Ł. , Kaczorowska-Spychalska D., Communication of Polish Cities in Social Media, “International Journal of Contemporary Management” 2014 nr 13(4), s. 39-52.
Czaplicka M., Zarządzanie kryzysem w social media, Gliwice 2014
Bachniak K. , Szumniak-Samolej J., Potencjał biznesowy mediów społecznościowych, Warszawa 2015.
Vaynerchuck G., W market(r)ingu, czyli jak nie zginąć w świecie mediów społecznościowych, Lublin 2015.
Falls J., Deckers E., Media społecznościowe bez ściemy. Jak kreować markę, Gliwice 2013.
Polańska K., Sieci społecznościowe : wybrane zagadnienia ekonomiczno-społeczne, Warszawa 2013.
Fidelman M., Socialized!: w jaki sposób najskuteczniej wykorzystać społeczność internetową – biznes społecznościowy, Warszawa 2014.

Zasady zaliczenia przedmiotu:
– obecność na zajęciach ćwiczeniowych i zaliczenie testu
– kolokwium ustne obejmujące literaturę podstawową oraz treści wykładów

 Social media ninja test

Leave a Comment