Marketing interaktywny

Zajęcia z przedmiotu Marketing interaktywny obejmują kilka gałęzi komunikacji marketingowej związanych z internetem. Podczas kursu przeanalizowany zostanie przede wszystkim e-mail marketingKurs ma za zadanie zapoznać studentów z narzędziami i sposobami ich wykorzystania w promowaniu produktów i usług w sieci.

Uwaga! W semestrze 2023/2024 zajęcia odbywać się będą w formie spotkań stacjonarnych

GODZINY SPOTKAŃ

Dokładną rozpiskę dat, włącznie z terminarzem dla studentów studiów stacjonarnych/niestacjonarnych, można znaleźć w systemie PLANER.

SYLABUS PRZEDMIOTU

1. Zajęcia organizacyjne: czym jest marketing… dzisiaj?

2. Wprowadzenie do e-mailingu
LITERATURA
P. Krupa, M. Ossowski, E-m@il marketing. 10 wykładów o skutecznej promocji w sieci, Gliwice 2013, Rozdz. I. Dlaczego e-mail marketing?, s. 7-13.
Łukasz Głogowski, Email marketing – krótka historia i wprowadzenie

Zadanie 1.
Wymień obszar/konkretną kampanię/ rozwiązanie praktyczne, w których przydatny w Waszej organizacji może być e-mail marketing. W każdym przypadku opiszcie:
– co chcecie zmienić?
– za pomocą jakich narzędzi e-mailingowych?
– jakich oczekujecie efektów?
Możecie pomocniczo wykorzystać narzędzie HCD (Framing). Efekty swojej pracy przygotujcie w formie 2-stronnicowego raportu

3./4. Strategia w E-mailingu
LITERATURA
P. Sala, Świeże podejście do Email Marketingu, Kraków 2011, Rozdz. Gdy już mamy trochę wiedzy…, s. 93-100
P. Krupa, M. Ossowski, E-m@il marketing. 10 wykładów o skutecznej promocji w sieci, Gliwice 2013, Rozdz. 4. Cel – strategia – narzędzia, s. 61-75

Zadanie 2.
Cz. 1. Przeprowadźcie audyt konkurencji. Sprawdźcie kto jest waszą konkurencją i jak/czy korzysta z narzędzi e-mail marketingu. Spróbujcie znaleźć conajmniej 3 podmioty o podobnym profilu. Zapiszcie się na newslettery, stwórzcie/sprofilujcie kilka kont e-mailowych tak, aby otrzymywać na skrzynkę odpowiednie reklamy. Spróbujcie innych, niestandardowych działań. Z przeprowadzonej analizy wyciągnijcie jak najwięcej wniosków. Na końcu opiszcie w raporcie swoje działania (max. 3 str.)

Cz. 2. Na podstawie wiedzy zdobytej na zajęciach, uwzględniając pierwsze ćwiczenie, wyznaczcie 3 cele dla swojej kampanii, które chcecie osiągnąć z pomocą e-mail marketingu. Weźcie pod uwagę aktualną sytuację w jakiej znalazła się organizacja, jej możliwości i kierunki rozwoju.

Cz. 3. Określcie grupy docelowe dla swoich działań. Spróbujcie je nazwać i odpowiednio opisać biorąc pod uwagę informacje, które możesz uzyskać poprzez narzędzia pozyskiwania adresów mailowych. Weź pod uwagę także specyfikę swojego produktu/usługi oraz wcześniejsze ustalenia kampanii.

5/6. Kreacja w e-mailingu. Budowanie newslettera w praktyce
LITERATURA
10 kroków do efektywnego budowania listy odbiorców, Network magazyn.
P. Krupa, M. Ossowski, E-m@il marketing. 10 wykładów o skutecznej promocji w sieci, Gliwice 2013.
Rozdz. 3. Budowanie newslettera, s. 41-60.
Łukasz Głogowski, Email marketing – jak pisać dobre maile marketingowe?
Łukasz Głogowski, Email Marketing – Narzędzia do automatyzacji wysyłki

Zadanie 3.
Cz. 1. Zaprojektujcie umiejscowienie formularza newsletterowego. Weźcie pod uwagę nie tylko lokalizację na www, ale także inne, mniej standardowe rozwiązania. Listę propozycji wraz z krótkim uzasadnieniem sporządźcie w formie raportu.
Cz. 2. Zaprojektujcie formularz zapisu dla swojej kampanii e-mail marketingowej. Weźcie pod uwagę kwestie prawne, miejsca zamieszczenia i kształt formularza zapisu. Stwórzcie opis lub schemat

7. Treść i badanie skuteczności

LITERATURA
P. Sala, Świeże podejście do Email Marketingu, Kraków 2011.
Rozdz. Raportowanie w systemach do e-mail marketingu, s. 81-91.

Zadanie 4.
Cz. 1. Wybierzcie jedno z zaprojektowanych przez siebie wcześniej działań marketingowych i przygotujcie wiadomość do wysyłki. Rozpocznijcie od zaplanowania tytułu i nadawcy. Pamiętajcie o zasadach, które powinny towarzyszyć projektowaniu tych dwóch elementów, od których w dużej mierze zależy to czy dana wiadomość zostanie otwarta.

Cz. 2. Przygotujcie projekt maila. Pamiętajcie o podziale wiadomości na poszczególne sekcje i wypełnienie ich odpowiednią treścią. Na potrzeby tego zadania stwórzcie schemat, który uwzględni, parametry, podlinkowane elementy i zawierać będzie krótkie uzasadnienie odnośnie wyboru takiego schematu i układu całości. Zadanie możecie też rozwiązać poprzez testowe konto Freshmail.

ZALICZENIE PRZEDMIOTU

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest:
–  obecność na zajęciach (dopuszczalna jedna absencja);
– terminowe złożenia wszystkich wymaganych raportów z zajęć. Dopuszczalna jest nieusprawiedliwiona nieobecność na jednych zajęciach. Każda następna wymaga napisania pracy pisemnej w ramach tematu, których dotyczyły dane zajęcia. Nieobecność na ponad połowie zajęć skutkuje oceną niedostateczną z przedmiotu.

OCENA PROJEKTU

tabeli znajdziecie liczbę punktów zdobytych za poszczególne raporty oraz ocenę końcową będącą średnią z poszczególnych zadań. Wszystkie ocenione raporty są do wglądu po każdych zajęciach lub na dyżurach. W ciągu dwóch tygodni od przyznania punktów za dany raport można go poprawić odnosząc się do naniesionych uwag.

Leave a Comment