Komunikacja interkulturowa

Wykład z komunikowania międzykulturowego stanowi praktyczne przygotowanie studentów do funkcjonowania w środowisku międzynarodowym. Coraz częstsza praca czy studiowanie za granicą wymagają rozwijania wiedzy i kompetencji, które ułatwiają sprawne poruszanie się w obcych nam kulturach. Zajęcia mają więc nie tylko przekazać wiedzę na tematy związane ze stereotypami narodowymi czy komunikowaniem niewerbalnym, ale przede wszystkim rozwijać umiejętności w zakresie radzenia sobie z szokiem kulturowym, rozpoznawania gestów czy zwyczajów i zasad związanych np. ze spożywaniem posiłków.

S Y L A B U S    P R Z E D M I O T U 

Kierunek: stosunki międzynarodowe

 

 1. Zajęcia organizacyjne
 2. Wstęp do komunikacji interkulturowej
 3. Szok kulturowy i komunikowanie
 4. Tożsamość narodowa
 5. Autostereotypy
  Ankieta Autostereotypy
 6. Heterostereotypy narodowe
 7. Komunikacja werbalna w przestrzeni międzykulturowej
 8. Komunikacja niewerbalna w przestrzeni międzykulturowej
 9. Międzykulturowe konteksty nowych mediów
 10. Zaliczenie przedmiotu

Literatura obowiązkowa:

PODRĘCZNIK: Wilczyńska W., Mackiewicz M., Krajka J., Komunikacja interkulturowa. Wprowadzenie, Poznań, 2019.

Marx, Przełamywanie szoku kulturowego. Czego potrzebujesz, aby odnieść sukces w międzynarodowym biznesie, Warszawa 2000, Rozdz. 1–4.
Błuszkowski, Stereotypy a tożsamość narodowa, Warszawa 2005, Rozdz. 1. Rola procesów stereotypizacji w stosunkach międzynarodowych, Rozdział 5. Autostereotyp i tożsamość narodowa Polaków
Matsumoto, L. Luang, Psychologia międzykulturowa, Gdańsk 2007., Rozdz. 10. Kultura, język, komunikacja

Literatura uzupełniająca:

Błuszkowski, Stereotypy narodowe w świadomości Polaków – studium socjologiczno-politologiczne, Warszawa 2003.
Głodowski, Bez słowa. Komunikacyjne funkcje zachowań niewerbalnych, Warszawa 1999, Rozdz. 8. Determinant kulturowy w komunikowaniu niewerbalnym
Meyer E., The Culture Map, New York 2015.
Hofstede, G. J. Hofstede, M. Minkov, Kultury i organizacje, Warszawa 2011.
Pomiędzy kulturami. Szkice z komunikacji międzykulturowej, red. M. Ratajczak, Wrocław 2006.
Ting-Toomey, L. C. Chung, Understanding international communication, Los Angeles 2005.
Mikułkowski-Pomorski, Komunikacja międzykulturowa. Wprowadzenie, Kraków 2003|
Rozdz. Kultura jako źródło barier w komunikacji międzykulturowej
Matsumoto, L. Luang, Psychologia międzykulturowa, Gdańsk 2007.
E. Gronbeck, K. Herman, D. Ehninger, A. H. Monroe, Zasady komunikacji werbalnej, Poznań 2001.
Hall E.T, Poza kulturą, Warszawa 1984.
Hall E.T, Ukryty wymiar, Warszawa 1976.
Shuter, Intercultural New Media Studies: The Next Frontier in Intercultural Communication, w: “Journal of Intercultural Communication Research” 2012, nr 41, s. 219-237.Hofstede, G. J. Hofstede, M. Minkov, Kultury i organizacje, Warszawa 2011.
Sikorski, Niewerbalna komunikacja interpersonalna. Doskonalenie przez trening, Warszawa 2011.
Soliz, D. S. Pfister, (Re)Conceptualizing Intercultural Communication in a Networked Society, „Journal of International and Intercultural Communication” 2011, nr 4, s. 246–251.
 

Warunki zaliczenia przedmiotu

 • zaliczenie końcowego kolokwium w formie testu

Leave a Comment