Ranking kampanii wyborczej (MPiDP1)

RANKING KAMPANII WYBORCZEJ

 Andrzej Pawlicki  Olivier de Plouc  Maria Dębska
www
 Adrian Zdunek
Raport 1.   3,5 3,5/5,0 (4,5) 5,0 3,5
Raport  2.  3,5 5,0 5,0 3=
Raport 3.   4,5 4,5 5,0 3=
Raport  4.  4,0 5,0 5,0 3,5
Raport 5. SoMe 4,5 4,5 4,5 2,0/3,0
Raport 6.Brand 3,5 5,0 4,5 3,5
Raport 7. Konkur. 2,0/3-
(2,5)
2,0/3-
(2,5)
4,5 2,0/4,5
(3,5)
 Raport 8. Debaty 4,5 5,0 5,0 4,5
 Raport 9. Debata 5,0 5,0 5,0 5,0
 Raport 10. 3,0 4,5 5,0 3,0
 Raport 11.
 DEBATA
 Średnia punktów  3,85  4,5  4,8 3,5
Ocena 4,0 4,5 5,0 3,5
Pozycja w kampanii 3 2 1 4