Psychologia Internetu – informacje o zajęciach

  1. Zajęcia organizacyjne

Na zajęciach omówione zostaną tematy spotkań, literatura, źródła i warunki zaliczenia.

  1. Twórca w marketingu. Uwarunkowania psychologiczne

Czy wszyscy jednakowo predestynowani do pracy marketingowca? Jakie cechy charakteru i umiejętności ułatwiają karierę w tej branży?

Źródło podstawowe:  Art.&Copy (Sztuka reklamy), reż. Doug Pray, 2009.

  1. Motywacja twórcy

Jednym z głównych problemów współczesnego pracownika branży marketingowej jest automotywacja. Jej brak prowadzi do szybkiego wypalenia zawodowego, a przynajmniej do problemów związanych z codzienną organizacją pracy. W jaki sposób radzić sobie z problemem motywacji?

Źródło podstawowe:  Adair J., Anatomia biznesu. Motywacja, Wydawnictwo Studio Emka, Warszawa 2000, s. 35-48

  1. Zarządzanie w marketingu online. Dobry czy zły policjant?

Obserwując losy największych autorytetów w dziedzinie marketingu, sieci i nowych technologii, obserwujemy różne modele zarządzania projektami i osiągania sukcesu. Czy istnieje jakiś zestaw cech psychicznych albo profil  charakterologiczny, który ułatwia karierę w branży online? Na kim się wzorować?

Źródło podstawowe:  Steve Jobs, reż. Danny Boyle, 2015.

  1. Influencerzy w sieci

Umiejętność wywierania wpływu na innych jest jednym z kluczy do sukcesu we współczesnym marketingu. Kto ma na nas wpływ i dlaczego? Kim są współcześni influencerzy? Czy zastąpili nam autorytety? Zajęcia będą miały formę sądu nad książką T. Tomczyka Blog. Pisz, kreuj, zarabiaj.

Źródło podstawowe:  T. Tomczyka, Blog. Pisz, kreuj, zarabiaj, Warszawa 2013.

  1. Fame czyli budowanie marki własnej

Wg badań psychologów społecznych, większość użytkowników sieci odczuwa przyjemność, kiedy ich działania stają się popularne. Z czego wynika ten mechanizm? Czy warto się angażować w popularyzowanie swojej osoby w sieci? Jeśli tak, to jak robić to prawidłowo?

Źródło podstawowe:  G. Kawasaki, P. Fitzpatrick, Jak Cię widzą, tak Cię piszą: sztuka autopromocji w mediach społecznościowych, Gliwice : Wydawnictwo Helion 2016. Rozdz. 1. Jak zoptymalizować swój profil?

  1. Podstawy psychologiczne zjawisk społecznie dysfunkcjonalnych

Wiele już powiedziano na temat złych skutków korzystania z sieci: hejtu, uzależnień, alienacji społecznej i zaburzeń takich jak FOMO czy nomofobia. Jak się jednak okazuje, powstają też nowe zjawiska: np. dystrybucja tzw. post-prawdy. Jakie są podstawy psychologiczne tych zjawisk? Skoro istnieje nikła szansa ich zwalczenie, to jak nauczyć się z nimi żyć?

Zasady zaliczenia przedmiotu

Po każdych zajęciach na stronie internetowej ćwiczeń pojawi się wpis dotyczący konkretnego zagadnienia. Zadaniem uczestników ćwiczeń będzie jego skomentowanie w formie tekstu zawierającego min. 800 znaków. Każdy wpis oceniany będzie w skali od 1 do 10 punktów. Brane pod uwagę będą;

  • kwestie merytoryczne (odwołanie się do źródeł, znajomość tematu)
  • kwestie warsztatowe (poprawność językowa, zgodność z zasadami sieciowego copywritingu)

Oceny zostaną wyznaczone wg. następującej skali:

2,0 3,0 3,5 4,0 4,5

5,0

0-30 31-35 36-40 41-45 46-52

52-60

Osoby, które nie uzyskały minimum punktów piszą test zaliczeniowy.

Dodatkowym warunkiem zaliczenia jest obecność na zajęciach. Dopuszczalna jest jedna nieusprawiedliwiona absencja. Każda kolejna wymagać będzie dodatkowej pracy pisemnej dotyczącej tematyki zajęć, na których pojawiła się „nadprogramowa” nieobecność.

ŹRÓDŁA UZUPEŁNIAJĄCE
Błachnio A., Przegląd wybranych badań nad wpływem Internetu na dobrostan psychiczny i kontakty społeczne użytkowników, „Psychologia Społeczna” 2007, t. 2 3–4 (5), s. 225–233.
Blumenthal K., Steve Jobs : człowiek, który myślał inaczej, Warszawa 2012.
Brogan, J. Smith, Zaufanie 2.0. Jak wywierać wpływ, zdobyć lojalność klientów i kreować markę, Gliwice 2011.
Hejt w sieci, raport ilościowy, red. M. Czplicka.
Juza M., Hejterstwo w komunikacji internetowej: charakterystyka zjawiska, przyczyny i sposoby przeciwdziałania, „Profilaktyka społeczna i resocjalizacja” 2015, nr 25.
Piotrowski N., Konwencja, głupcze!
Psychologiczne konteksty Internetu, red. B. Szmigielska, Kraków 2009.
Walter I., Steve Jobs, Kraków 2011.
William J. E., Simon L, Steve Jobs : gdzie pada jabłko?: iPrzewodnik dla nowej generacji, Wrocław 2011.
Włodarczyk J., Mowa nienawiści w internecie w doświadczeniu polskiej młodzieży.
Zając J. M., Krejtz K., Internet jako przedmiot i obszar badań psychologii społecznej, „Psychologia Społeczna” 2007 tom 2 3–4 (5) 191–200.
Żukowski, Ty w social mediach. Podręcznik budowania marki osobistej dla każdego, Gliwice, 2017.

Leave a Comment