Portale społecznościowe w komunikacji – informacje o zajęciach (niestacjonarne)

Tematy zajęć:
1. Social media – od The Well do Snapchata
2. Współczesne trendy social media w marketingu komercyjnym
3. Marketing społeczny i social media – jak zwiększać skuteczność? 
4. Social media w marketingu politycznym – jak tego (nie) robić?
5. Druga strona medalu:  w świecie algorytmów

Literatura podstawowa:
M. Sadowski, Rewolucja social media, Gliwice 2013.
Literatura uzupełniająca:
Social Media – History and Components
Raport We are Social Overviev
K. Bachniak, J. Szumniak-Samolej, Potencjał biznesowy mediów społecznościowych, Warszawa 2015.
G. Vaynerchuck, W market(r)ingu, czyli jak nie zginąć w świecie mediów społecznościowych, Lublin 2015.
J. Falls, E. Deckers, Media społecznościowe bez ściemy. Jak kreować markę, Gliwice 2013.
K. Polańska, Sieci społecznościowe : wybrane zagadnienia ekonomiczno-społeczne, Warszawa 2013.
M. Fidelman, Socialized!: w jaki sposób najskuteczniej wykorzystać społeczność internetową – biznes społecznościowy, Warszawa 2014.
D. Karpen, Lubię to! : potęga marketingu szeptanego na Facebooku, Gliwice 2013.

Warunki zaliczenia
Podstawą do zaliczenia jest przygotowanie pisemnej pracy zainspirowanej jednym z tematów zajęciowych. Może być to np. analiza skuteczności działań wybranej przez siebie marki/ podmiotu  komercyjnego/społecznego/politycznego w social media. W niniejszej analizie powinny znaleźć się takie elementy, jak: 1. Informacje o samej kampanii bądź akcji (czas, wybrane media, rynki itp.), 2. Opis wykorzystanych narzędzi 3. Efekty 4. Ocena i wnioski. Analizie mogą zostać poddane zarówno przykłady pozytywne, jak i te, które mogą pomóc odpowiedzieć nam na pytanie: jak tego nie robić? Można wybrać też inne formy pisemne (np. esej, recenzję).

Należy przesłać na adres mailowy prowadzącego propozycję tytułu do 10 marca 2019 r. a gotowy tekst: do 31 marca 2019 r.

Parametry pracy:
– praca powinna zawierać krótką część merytoryczną i analizę wybranego przypadku
– min. 5 stron znormalizowanego tekstu (Times New Roman, czcionka 12, odstęp między wersami: 1,5)
– uwzględnienie min. 2 pozycji bibliograficznych. Dodatkowo mile widziane są odniesienia do wartościowych źródeł publicystycznych lub internetowych. Nie należy korzystać ze źródeł anonimowych, w tym Wikipedii. Przypisy na dole strony.
Drugim warunkiem zaliczenia jest odpowiednia frekwencja na zajęciach. Dopuszczalna jest nieusprawiedliwiona nieobecność na jednych ćwiczeniach. Każda następna wymaga napisania pracy pisemnej w ramach tematu, których dotyczyły dane zajęcia.

Leave a Comment