MUHiZ – ocena projektu

W tabeli znajdziecie liczbę punktów zdobytych za poszczególne raporty oraz ocenę końcową* będącą średnią z poszczególnych zadań. Wszystkie ocenione raporty są do wglądu po każdych zajęciach lub na dyżurach. W ciągu tygodnia od przyznania punktów za dany raport można go poprawić odnosząc się do naniesionych uwag.

Nazwa podmiotu Pod Skałą Prestige Economy Jantar
Raport 1.  3,0  5,0  2,0  4,0
Raport 2.
Raport 3.
Raport 4.
Raport 5.
Raport 6.
Raport 7.
Ocena końcowa

* na ocenę końcową składa się także obecność na zajęciach.