Marketing (usług turystycznych i rekreacyjnych)

Zajęcia z przedmiotu Marketing (usług turystycznych) stanowią podstawowy kurs wiedzy na temat rynku turystycznego oraz obecnych na nim produktów. Kurs dzieli się na dwie części: wykładową oraz warsztatową. Pierwsza stanowi wstęp teoretyczny dotyczący tematyki marketingowej z uwzględnieniem specyfiki jej wykorzystania w turystyce. Druga zaś poświęcona jest narzędziom marketingowym ze szczególnym uwzględnieniem nowoczesnej komunikacji sieciowej.

WYKŁAD
1. Czym jest marketing (dzisiaj)?
2. Specyfika marketingu w turystyce
3. Konsument na rynku usług turystycznych
4. Promowanie usług w turystyce
5. Zastosowanie social media jako kanału komunikacji marketingowej
6. Zarządzanie produktem i ceną na rynku turystycznym

7. Techniki wywierania wpływu w marketingu

ĆWICZENIA
1. Zajęcia organizacyjne – wstęp do projektu
2/3. Budowanie strategii marketingowej w praktyce
4. Targeting – sposoby dotarcia do odbiorcy
5. Social media w komunikacji marketingowej
6. Monitoring w Internecie. Sieciowe narzędzia wsparcia sprzedaży
7. Jak to działa? W świecie algorytmów
8. Zaliczenie przedmiotu

Literatura podstawowa
A. Oleksiuk, Marketing usług turystycznych, Warszawa 2009.
Literatura uzupełniająca
a) Literatura z zakresu turystyki
Ekonomika turystyki i rekreacji, red. A. Panasiuk, Warszawa 2011.
K. Orfin, Kreowanie wizerunku turystycznego za pomocą internetu na przykładzie wybranych miast Polski, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu” 2012 nr 27, s. 325-334
A. Kalinowska-Żeleźnik, M. Sidorkiewicz, Produkty turystyki biznesowej narzędziem komunikacji marketingowej, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług” 2009 nr 42, s. 632-638.
S. Kot, M. Ferencová,. L. Karas, (2012). Cena jako czynnik wpływający na wybór pakietów wakacyjnych przez klientów sektora turystycznego, „Marketing i Rynek” 2012, nr 5.
b) Literatura marketingowa
M. Sadowski, Rewolucja social media, Gliwice 2013.
K. Bachniak, J. Szumniak-Samolej, Potencjał biznesowy mediów społecznościowych, Warszawa 2015.
G. Vaynerchuck, W market(r)ingu, czyli jak nie zginąć w świecie mediów społecznościowych, Lublin 2015.
J. Falls, E. Deckers, Media społecznościowe bez ściemy. Jak kreować markę, Gliwice 2013.
K. Polańska, Sieci społecznościowe : wybrane zagadnienia ekonomiczno-społeczne, Warszawa 2013.
M. Fidelman, Socialized!: w jaki sposób najskuteczniej wykorzystać społeczność internetową – biznes społecznościowy, Warszawa 2014.
D. Karpen, Lubię to! : potęga marketingu szeptanego na Facebooku, Gliwice 2013.

c) Raporty
Raport 2019: Rynek usług hotelarskich w Polsce
Raport: ruch lotniczy: cz. I. i cz. II.
Wyjazdy wypoczynkowe Polaków
Muzea w Polsce
Raporty Ministerstwa Sportu
Raporty GUS
Raporty Polskiej Organizacji Turystycznej
Raporty Brief

d) materiały do zajęć
– planer publikowania treści
 kreatory person: Xtensio, HubSpot

ZALICZENIE PRZEDMIOTU

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest:
– obecność na zajęciach ćwiczeniowych (dopuszczalna jedna absencja);
– terminowe złożenia wszystkich wymaganych raportów z zajęć;
– zaliczenie ustne z wiedzy obejmującej zagadnienia obecne w literaturze podstawowej oraz treść wykładów. Grupy projektowe, które otrzymają ocenę 4,5 bądź 5,0 zostaną zwolnione z zaliczenia.

Dopuszczalna jest nieusprawiedliwiona nieobecność na jednych zajęciach. Kolejna jest możliwa w przypadku okazania zwolnienia lekarskiego. Każda następna wymaga napisania pracy pisemnej w ramach tematu, których dotyczyły dane zajęcia.

Ocena projektu

W tabeli znajdziecie Państwo liczbę punktów zdobytych za poszczególne raporty  (2-5) oraz ocenę końcową* będącą średnią z poszczególnych zadań. Wszystkie ocenione raporty są do wglądu po każdych zajęciach lub na dyżurach. W ciągu tygodnia od przyznania punktów za dany raport można go poprawić odnosząc się do naniesionych uwag. Za niedostarczenie raportu w terminie grupa otrzymuje 2.0. Istnieje możliwość uzupełnienia raportu w ciągu 1 tygodnia, jednak wtedy z punktów liczona jest średnia [np. (2,0+5,0)/2=3,5].

Studia stacjonarne

Nazwa podmiotu Pod Skałą Exclusive Flights Tropico Muzeum Narodowe
Raport 1. Analiza  4,5  5,0  4,0 5,0
Raport 2. BCG  3,0  3,5  4,0  4,5
Raport 3. Grupy  3,5  4,5  3,0  4,5
Raport 4. Person  5,0  5,0  3,5  4,5
Raport 5. Mapa  4,5  4,0  4,5  5,0
Raport 6. Target. 3,5  5,0  4,5  4,0
Raport 7. SoMe  2,0/3,0  4,0  4,5  5,0
Raport 8. Monit.  4,5  5,0  4,5  5,0
Ocena końcowa  3,5  4,5  4,0  5,0

* na ocenę końcową składa się także obecność na zajęciach.* na ocenę końcową składa się także obecność na zajęciach.