Marketing usług turystycznych – ocena projektu (grupa II)

W tabeli znajdziecie Państwo ilość punktów zdobytych za poszczególne raporty oraz ocenę końcową* będącą średnią z poszczególnych zadań. Wszystkie ocenione raporty są do wglądu po każdych zajęciach lub na dyżurach. W ciągu dwóch tygodni od przyznania punktów za dany raport można go poprawić odnosząc się do naniesionych uwag.

Nazwa podmiotu Pod Skałą Exclusive Flights Mielno Muzeum Narodowe Tropico Economy
Raport 1. Analiza 4,5  5,0  4,5  4,5 3,5/5,0  5,0
Raport 2. BCG/S  4,0  4,5  5,0 3,5/4,5  4,0/5,0 3,5
Raport 3. targeting  4,5  5,0  4,0  3,0/4,0  4,5 2,0/3=
Raport 4. Mapa  4,0 5,0  5,0  4,5  5,0  2,0/3
Raport 5. web  4,5  5,0  5,0  5,0  4,5  2,0/4,5
Raport 6. mail
Raport 7. mobile
Ocena końcowa  4,5 5,0  5,0  4,5  4,5 3,0

* na ocenę końcową składa się także obecność na zajęciach