Marketing interaktywny – ocena projektu (III LIC RIP, studia niestacjonarne)

W tabeli znajdziecie liczbę punktów zdobytych za poszczególne raporty oraz ocenę końcową będącą średnią z poszczególnych zadań. Wszystkie ocenione raporty są do wglądu po każdych zajęciach lub na dyżurach. W ciągu dwóch tygodni od przyznania punktów za dany raport można go poprawić odnosząc się do naniesionych uwag.

Nazwa podmiotu  EcoWorld Pupil.pl Pitaja Travel Pixel Sajgon
Raport 1.
Wstęp
 4,0 4,5  4,5  4,0  4,5
Raport 2. Strategia (konk.) 3,0 3,5 5,0 4,5 5,0
Raport 2. Strategia (grupy, cele) 4,5 4,5 4,5 4,0 3,5
Raport 3.
Formularz
4,0 5,0 5,0 5,0 4,0
.Raport 4.
Mail
3,0 3,5 4,0 5,0 4,0
Ocena końcowa 3,5 4,0 4,5 4,5 4,0

UWAGA! Na ocenę końcową składa się także obecność na zajęciach

Leave a Comment