Marketing interaktywny – informacje o zajęciach

GODZINY SPOTKAŃ

Zajęcia odbywają się co dwa tygodnie we wtorki godzinie 8:00 (grupa I) i środy o 11:30 (grupa II). Dokładną rozpiskę dat można znaleźć w systemie AGENDA.

ORGANIZACJA ZAJĘĆ I LITERATURA

[możesz pobrać też wersję PDF sylabusa]

  1. Zajęcia organizacyjne
  1. Wprowadzenie do e-mailingu

LITERATURA

P. Krupa, M. Ossowski, E-m@il marketing. 10 wykładów o skutecznej promocji w sieci, Gliwice 2013.

Rozdz. I. Dlaczego e-mail marketing?, s. 7-13.

 

  1. Strategia w E-mailingu

LITERATURA

P. Sala, Świeże podejście do Email Marketingu, Kraków 2011.

Rozdz. Gdy już mamy trochę wiedzy…, s. 93-100

P. Krupa, M. Ossowski, E-m@il marketing. 10 wykładów o skutecznej promocji w sieci, Gliwice 2013.

Rozdz. 4. Cel – strategia – narzędzia, s. 61-75.

 

  1. Budowanie newslettera w praktyce

LITERATURA

10 kroków do efektywnego budowania listy odbiorców, Network magazyn.

P. Krupa, M. Ossowski, E-m@il marketing. 10 wykładów o skutecznej promocji w sieci, Gliwice 2013.

Rozdz. 3. Budowanie newslettera, s. 41-60.

 

  1. Mierzenie efektywności w e-mailingu

LITERATURA

P. Sala, Świeże podejście do Email Marketingu, Kraków 2011.

Rozdz. Raportowanie w systemach do e-mail marketingu, s. 81-91.

 

  1. Podstawy mobile marketingu – narzędzia komunikacji mobilnej

LITERATURA

J. Kall, Branding na smartfonie. Komunikacja mobilna marki, Warszawa 2015.
Narzędzia komunikacji mobilnej, s. 106-166.

Voicemailing – case study

PageSpeed Insights

Przykład narzędzia

  1. Komunikacja marki z wykorzystaniem smartfonów

LITERATURA

M. Zaremba, Mobile dla menadżerów, czyli jak tworzyć dobre produkty mobilne, Warszawa 2015.

 

  1. Zakończenie i podsumowanie przedmiotu

 

ZALICZENIE PRZEDMIOTU

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest:

– obecność na zajęciach (dopuszczalna jedna absencja);

– terminowe złożenia wszystkich wymaganych raportów z zajęć.

Dopuszczalna jest nieusprawiedliwiona nieobecność na jednych zajęciach. Kolejna jest możliwa w przypadku okazania zwolnienia lekarskiego. Każda następna wymaga napisania pracy pisemnej w ramach tematu, których dotyczyły dane zajęcia.

 

Leave a Comment