Komunikacja marketingowa poprzez social media – informacje o zajęciach (studia stacjonarne)

PLAN ZAJĘĆ

1. Zajęcia organizacyjne (28.02)

2. Społecznościowa rewolucja – wstęp do tematyki social media (06.03)
Zadanie: Rozwiąż test „Social media ninja”. Trzy najlepsze drużyny otrzymają  5 pkt. „na start”.

3. Komunikacja w social media – prawda vs. dezinformacja. Szkolenie stowarzyszenia Demagog (13.03)

4. Pierwsze kroki – big idea w social media marketingu (20.03)
Zadanie 1.: Opracuj koncepcję a) kanału social media będącego nośnikiem wartościowych treści przyciągających użytkowników sieci, ale i potencjalnych reklamodawców LUB b) kanału wspierającego sprzedaż. Przetestuj pomysł korzystając z modelu AIDA (lub innego, który wyda ci się bardziej wartościowy). Stwórz nazwę dla swojego projektu.  (10pkt).

5. Podstawy analityki social media (27.03)
Zadanie 2.: Stwórz listę fraz kluczowych przydatnych do celów analitycznych. Opracuj analizę sytuacji wyjściowej z uwzględnieniem popularności obranej tematyki (wykorzystaj narzędzia Google Trends, Answer the Public, Ubersuggest i inne). Opisz wyniki w formie 2-stronnicowego raportu.(10 pkt.).

6. Strategia w social media – konkurencja i cele (03.04)
Zadanie 3.: Przeprowadź analizę konkurencji z wykorzystaniem pytań pomocniczych i rekomendowanych narzędzi. Zdiagnozuj jej skalę z wykorzystaniem podstawowych współczynników marketingowych. Stwórz cele ilościowe i jakościowe dla prowadzonego przez siebie kanału w social media wykorzystując te współczynniki (10 pkt.).

7. Strategia w social media – grupy docelowe i wybór kanałów (10.04)
Zadanie 4.: Wyznacz grupy docelowe (czytelników) kanału. DLA PROJEKTÓW OPARTYCH NA TREŚCI: Zaprojektuj listę potencjalnych reklamodawców, którzy mogliby być dla ciebie atrakcyjną grupą pod względem potencjału biznesowego. DLA PROJEKTÓW WSPIERAJĄCYCH SPRZEDAŻ: Zaprojektuj listę potencjalnych blogerów, z którymi chcielibyście współpracować. DLA CHĘTNYCH: stwórz dla grupy docelowej opis jednej persony (do wybranej grupy) z wykorzystaniem użytecznych narzędzi (np. Xtensio, HubSpot) dla łatwiejszego zdiagnozowania ich potrzeb.

Zdecyduj jakimi kanałami będziesz popularyzować swój projekt i w kilku zdaniach uzasadnij swój wybór. Załóż odpowiednie strony, a w raporcie umieść do nich link. Wyniki swojej pracy przedstaw w postaci ok. dwustronicowego raportu (10 pkt.).

8. Treści w zasięgach organicznych – cz.1. (17.04)
Zadanie 5.: Przygotujcie strategie linii postów dla swoich kanałów. Weźcie pod uwagę rozróżnienie na B2B/B2C/EB. Spróbujcie każdy pomysł opisać w kilku zdaniach. (10 pkt).

9. Jak to działa? W świecie algorytmów (24.04)
Zadanie 6.: Przerwa od punktozy. Na zajęciach oglądamy film i przeprowadzamy nad nim dyskusję.

10. Treści w zasięgach organicznych – cz.2. (15.05)
Zadanie 7.: Stwórzcie listę dobrych praktyk zwiększających zasięg postów organicznych. Weźcie pod uwagę kwestie formy, zaangażowania odbiorców i czas. Wykorzystajcie ciekawą i użyteczną formę (check list, plakat itp.) Trzymajcie się wypracowanych zasad prowadząc swoje kanały (10 pkt.)

11. Zarządzanie treścią w social media
Zadanie 8.: Bazując na planerze publikowania treści, stwórz plan dystrybucji contentu w prowadzonych przez siebie kanałach social media. Dostosuj planer do specyfiki medium społecznościowego: np. w przypadku Instagrama może być tygodniowy, a TikToka – miesięczny. Albo publikuj konkretne treści, albo szczegółowo je opisz. Uwzględnij posty o zasięgu organicznym. Jeśli jest to możliwe – przetestuj wybrane narzędzia publikowania treści do wprowadzenia planu w życie. Rozpocznij od poniedziałku 15 maja. Tabelę wyślij na adres mailowy prowadzącego najpóźniej 21 maja (10 pkt.).

11. Real-time czyli strategia czasu rzeczywistego (22.05)
Zadanie 9.: Zastosuj strategię RTM w prowadzonych przez siebie kanałach, które będą nawiązywały do wydarzeń/informacji/sytuacji, będących istotnymi dla świata internetu w ciągu najbliższego tygodnia. Przygotuj 3 materiały. Prześlij prowadzącemu kurs screeny postów/pliki video, z krótkim wyjaśnieniem poczynionych kroków (max. 10 pkt.).

12. Monitoring w social media (29.05)
Zadanie 10.: Załóż konto testowe w serwisie Brand24 (lub w innym rekomendowanym) i odpowiednio skonfiguruj narzędzie. Skorzystaj z opcji monitorującej treść w różnych jej kontekstach (marka, konkurencja, tematy, pytania itd.). Stwórz raport z uwzględnieniem 5 wniosków z przeprowadzonego badania (10 pkt.).

13. Reklama w social media (05.06)
Zadanie 11.: Przygotujcie kampanię w serwisie Facebook dla swojego projektu.
– wyznaczcie swój cel marketingowy
– scharakteryzujcie grupę odbiorców
– określcie umiejscowienie
– budżet i harmonogram: 1000 zł, 7 dni
– określcie format, media i tekst
W każdym przypadku uzasadnijcie swoje wybory. Zadanie rozwiążcie w formie printscreenów z panelu reklamowego lub w raporcie w pliku tekstowym (ale zgodnie z nomenklaturą na Fb) (max. 3 strony tekstu; 10 pkt.).

Opracujcie plan płatnych kampanii dla swoich projektów. Określcie: 1. Jakie macie opcje w ramach wykorzystanych przez siebie mediów społecznościowych? Jak długo miałaby trwać kampania i na czym miałaby polegać? Jak mogłaby wyglądać sama reklama? (10 pkt.)

14. Kryzys w komunikacji (12.06)
Zadanie 12.: Rozwiązanie problemu kryzysowego zgodnie z casem przygotowanym przez prowadzącego i przekazanym na zajęciach (max. 10 pkt.)

15. Audyt zrealizowanego projektu (19.05)

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest:

– obecność na zajęciach (dopuszczalne są dwie absencje);
– terminowe wykonanie wszystkich zadań projektowych w sposób indywidualny lub w max. 3-osobowych zespołach. Oceny zostaną wyznaczone wg. następującej skali:

G 1.

2,0 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0
0-65 66-74 75-83 84-92 93-100 101-110

Jeśli raport nie zostaje przesłany w terminie skutkuje to otrzymaniem 0 pkt za dane zadanie. Raport taki można uzupełnić w późniejszym terminie, jednak z uzyskanych punktów zostanie wyciągnięta średnia (np. 0/10 = 5). Osoby, które nie uzyskały minimum punktów oraz osoby z IOS ze zwolnieniem z zajęć piszą test zaliczeniowy. W przypadku gdy osoba z IOS nie uzyskała minimalnej liczby punktów z raportów – otrzymuje ona dodatkowe pytania na teście.


Literatura:

Czaplicka M. (2014), Zarządzanie kryzysem w social media, Gliwice.
E-marketing. Współczesne trendy. Pakiet startowy. red. J. rólewski, P. Sala, Warszawa 2021.
Godin S., (2019) To jest marketing!, Warszawa.
Kozielski R. (2020), Przyszłość marketingu. Koncepcje, metody, technologie. Teoria i zastosowanie. Łódź.
Lombardo T., McCarthy B., Ryan E., Connors M. (2020), Mapy Drogowe Produktu — Nowe Podejście. Wyznaczanie Kierunków Rozwoju W Czasach Niepewności, Gliwice.
Miller D. (2018), Model StoryBrand – zbuduj skuteczny przekaz dla swojej marki, Warszawa.
Miłkowski G. (2020), Niech cię widzą w sieci! Blog lub serwis branżowy od podstaw, Gliwice.
Sadowski M. (2013), Rewolucja social media, Gliwice.
Miotk A. (2017), Skuteczne Social Media, Gliwice.
Stawarz B. (2017), Content Marketing i Social Media. Jak przyciągnąć klientów, Warszawa.
Stohnij P. (2020), Koniec alfabetu. Jak być liderem nowej generacji.
Taranko T. (2020), Komunikacja marketingowa. Istota, uwarunkowania, efekty, Warszawa.

Magazyn Online Marketing, [aktualne numery dostępne w bibliotece WNPiD UAM]

Raport We are social 2023

Blogi:
Sprawny marketing
Wirtualne media
Socialmedianow

OCENA PROJEKTU

RiP I

Nazwa projektu Test Z.2. Z.3. Z.4. Z.5. Z.6. Z.7. Z.8. Z.9. Z.10. Z.11. Z.12. Suma


Ocena

Głos Białorusi +5 9 3 9 9 9 8,5
Healthy Zone +5 9 0/7
(3,5)
8,0 7 7 8
Ci od gier 7 0/7
(3,5)
7,5 8 9 5
Reklamowcy
kanapowcy
10 7,5/9
(8,0)
10 8/10
(9)
7,5/10
(9)
9
Faktycznie 0/1
(0,5)
0/4
(2,0)
6 8 5 4
UnReel 0/8
(4,0)
8 7,5 6 9 10
Studenckie Gotowanie z AI +5 10 9 9 8 9 10
EuroSaver Eats +5 4 9 0/7
(3,5)
8 9 5
Memes Story Hub 2/7
(4,5)
8 8,5 8 3 4/10
(7)
Maluchowe hulanki 3/5
(4,0)
9 9 8 9 10
Sucze fakty 0/7
(3,5)
8 5 8 9,5 7

RiP II

Nazwa projektu Test Z.2. Z.3. Z.4. Z.5. Z.6. Z.7. Z.8. Z.9. Z.10. Z.11. Z.12. Suma


Ocena

The Third Street 8 9 9 8 9 10
CrazyColor +5 0/6,5
(3,5)
10 10 7 10 0
Wyjaśniono 6,5 0 0 8 0 0/9
(4,5)
GlamforLess 2 9 10 8/10
(9)
10 0/9
(4,5)
Trikend +5 4 6,5 9 8 10 9
yaanola 7,5 6 5 7,5 8 0
psiapsi z lumpu 7 8,5 10 8 9 5/9
(7,0)
Trendstalk 0/2
(1)
4 9 7 5 10
Ryzyka 9 10 10 9 10 8/10
(9)
lunanuaa 3 6 9 9 8 8
LEGOAT 0/5
(2,5)
0/4
(2)
6,5 6,0 7 7,5
Kulinarnyje brodiagi 3 0 10 10 9 8,5
Content Journeys 3 0 10 7,5 7,5 7
Klub miłośników  +5 5 10 7,5 0 5 3

Leave a Comment