Human-Centered Design

Zajęcia z przedmiotu Human-Centered Design to kurs projektowania produktów i usług według ściśle określonej idei. Stawia ona w centrum procesu człowieka – jego potrzeby i nawyki związane z codziennie zaspokajanymi potrzebami. Realizowane zajęcia podzielone są na trzy etapy: Inspiracji, Idei i Implementacji.

UWAGA! W semestrze zimowym 2022/2023 zajęcia będą miały formę spotkań stacjonarnych w Wyższej Szkole Umiejętności Społecznych.

  1. Czym jest Human-Centered Design?

Literatura podstawowa:
VIDEO: IDEO.org – What is Human Centered Design?
IDEO: The Struggle of the Original iPhone – The Untold Story
Norman D.A. (2005), Human-Centered Design Considered Harmful, “Interactions”.

2. Definiowanie problemów i identyfikacja użytkownika

Literatura podstawowa:
VIDEO: *Inspiration* Inhaler Fail | House M.D.URL
VIDEO: *Inspiration* Principles of Human-Centered Design (Don Norman)
The Field Guide to Human-Centered Design, (2015), Chapter: Inspiration, pp. 29-74
Innovating for People. Handbook of Human-Centered Design Methods (2012), Pittsburgh, pp. 48-56.

Narzędzie: Frame Your Design Challenge

3. Metody i narzędzia badawcze w HCD

Blomberg J., Burrel M. (2009), An Ethnographic Approach to Design, in: Sears A., Jacko J.A. (eds.) – Human-Computer Interaction. Development Process, pp. 71-94.
VIDEO: Ethnography: Ellen Isaacs at TEDxBroadway
Przydatne linki: Answer the PublicUbersugest, NapoleonCat, Brand24
B
rand24 – film instruktażowy

4./5. Prowadzenie wywiadów

The Field Guide to Human-Centered Design, (2015), Chapter: Inspiration, pp. 29-74
Innovating for People. Handbook of Human-Centered Design Methods (2012), Pittsburgh, pp. 48-56
John M. Johnson (2001), In-Depth Interviewing, in: Handbook of Interview Research, Jaber F. Gubrium & James A. Holstein (eds.), New York.
Freitas H., Oliveira M., Jenkins M., Popjoy O. (1998), The Focus Group, a qualitative research method, ISRC, Merrick School of Business, University of Baltimore (MD, EUA).
Hector Lanz, How do Focus Groups work?, TED-Ed.
Breen L. R. (2006), A Practical Guide to Focus-Group Research, Journal of Geography in Higher Education, 30:3, 463-475.
Przykład: Semi-structured interviewing as a Participatory Action Research method
Narzędzie: IDI Script

6. Generowanie idei

The Field Guide to Human-Centered Design, (2015), Chapter: Ideation, pp. 75-128
Narzędzie: Insight Statements
Narzędzie: Jak możemy…?

7./8. Tworzenie prototypu i przygotowanie do panelu eksperckiego

The Field Guide to Human-Centered Design, (2015), Chapter: Ideation, pp. 75-128
VIDEO: Why The iPad Doesn’t Have A Calculator
Worksheet: Ways to grow Framework

9. Panel ekspercki

10. Audyt projektu

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest:
–  obecność na zajęciach (dopuszczalna jedna absencja);
– terminowe złożenia wszystkich wymaganych raportów z zajęć.

Dopuszczalna jest nieusprawiedliwiona nieobecność na jednych zajęciach. Każda następna wymaga napisania pracy pisemnej w ramach tematu, których dotyczyły dane zajęcia. Nieobecność na ponad połowie zajęć skutkuje brakiem ich zaliczenia.