Socjologia internetu

Zajęcia z przedmiotu Socjologia internetu mają stanowić forum debaty o najważniejszych i najbardziej aktualnych problemach społecznych, jakie ujawniły się w ostatnich latach pod wpływem rozwoju technologii komunikacyjnych. Ćwiczenia są prowadzone w formie debaty, pod jaką poddane są kwestie takie jak m.in. specyfika pokolenia Y, więzi i społeczności wirtualne czy ruchy polityczne zapośredniczone przez sieć.

ORGANIZACJA ZAJĘĆ I LITERATURA

1. Zajęcia organizacyjne

2. /3. My, dzieci sieci. O specyfice społeczeństwa internetowego

Literatura podstawowa:
P. Czerski, My dzieci sieci
Literatura uzupełniająca:
J. Kall, Branding na smartfonie. Komunikacja mobilna marki, Warszawa 2015.
M. Baran, M. Kłos, Pokolenie Y – prawdy i mity w kontekście zarządzania pokoleniami, „Marketing i Rynek” 2014, nr 5, s. 923-929.
D. Tapscott, Cyfrowa dorosłość. Jak pokolenie sieci zmienia nasz świat, Warszawa 2010.

TEMAT DEBATY: Wychowaliśmy pokolenie roszczeniowych nierobów. Czas skończyć z mitem pokolenia Y! [debata oksfordzka]
Zobacz: zasady debaty oksfordzkiej.

3. Awatar, czyli teoria tożsamości społecznej na nowo

Literatura podstawowa:
K. Chmielecki, Tekst w sieci obrazów. Internet jako medium zapośredniczonej komunikacji wizualnej, w: Komunikowanie (się) w mediach elektronicznych. Język, edukacja, semiotyka, red. M. Filiciak, G. Ptaszek, Warszawa 2009.
Literatura uzupełniająca:
W. Branicki, Awatar jako wirtualne ucieleśnienie lub sztuczna inteligencja, w: Paradoksy internetu. Konteksty społeczno-kulturowe, red. M. SzpunarToruń 2011.
E. Goffman, Człowiek w teatrze życia codziennego, Warszawa 2009.
Narodziny nowego człowieka. Komunikacja w dobie awatarów i cyborgów, red. A. Maj, Katowice 2011.
FILM: Surogaci, reż. Jonathan Mostow (2009)

TEMAT DEBATY: W internecie wszyscy kłamią. Awatar jako udoskonalone „ja”

4. Determinizm technologiczny. W świecie algorytmów

Literatura obowiązkowa:
Film: The secret rules of modern living – algorythms [oglądamy na zajęciach]

5. Społeczeństwo czy społeczności internetowe? Jedna kultura czy wiele kultur?

Literatura obowiązkowa:
R. Shuter, Intercultural New Media Studies: The Next Frontier in Intercultural Communication, w: “Journal of Intercultural Communication Research” 2012, nr 41, s. 219-237.
Literatura uzupełniająca:
J. Soliz, D. S. Pfister, (Re)Conceptualizing Intercultural Communication in a Networked Society, „Journal of International and Intercultural Communication” 2011, nr 4, s. 246–251.
C. Guo-Ming, The Impact of New Media on Intercultural Communication in Global Context, „China Media Research” 2012, nr8, s. 1-10.
Y. Devran, Global Class: New Media and Intercultural Communication, “Journal of Arab and Muslim Media Research” 2010, nr 3, s. 89-97.

TEMAT DEBATY: Facebook to narzędzie narzucania światu amerykańskiej kultury

6. Społeczności internetowe – próba spojrzenia >>głębiej<<

Literatura podstawowa:
Ł. Kapralska, Serwisy społecznościowe – nowa forma zbiorowości w Sieci, [w:] Fenomen internetu. t. I, red. A. Szewczyk, E. Krok, Szczecin 2008.
Literatura uzupełniająca:
M. Szpunar, Społeczna przestrzeń Internetu – Internet jako medium komunikacji społecznej, [w:] Media – komunikacja – zdrowie. Wyzwania, szanse, zagrożenia, red. B. Aouil, W. J. Maliszewski, Toruń 2008
K. Doktorowicz, Społeczności wirtualne – cyberprzestrzeń w poszukiwaniu utraconych więzi, w: Społeczeństwo informacyjne. Wizja czy rzeczywistość? t. I, red. L. Haber, Kraków 2004.
FILM: The Social Network, reż. David Fincher (2010)

TEMAT DEBATY: Nie ma cię na Facebooku – nie istniejesz [eksperyment społeczny, czyli tydzień bez serwisów społecznościowych]

7. Smartfon jako narzędzie kształtowania relacji społecznych

Literatura podstawowa:
„FOMO. Polacy a lęk przed odłączeniem”, oprac. A. Jupowicz-Ginalska, J. Jasiewicz, M. Kisilowska, T. Baran, A. Wysocki, Warszawa 2018.
Literatura uzupełniająca:
A. Sznajder, Technologie mobilne w marketingu, Warszawa 2014, Rozdz. 3. Marketing-mix przy zastosowaniu urządzeń mobilnych, s. 102-170.
J. Kall, Branding na smartfonie. Komunikacja mobilna marki, Warszawa 2015.
M. Zaremba, Mobile dla menadżerów, czyli jak tworzyć dobre produkty mobilne, Warszawa 2015.

TEMAT DEBATY: To nie my rządzimy telefonem tylko on nami. 

8. Anonimowość, wyalienowanie, wykluczenie społeczne przez sieć – mity czy realne zagrożenie?

Literatura podstawowa:
Seniorzy w świecie cyfrowym – jak pokolenie 55+ korzysta z Internetu?
B. Maj, Media elektroniczne jako środowisko komunikacyjne współczesnego człowieka, [w:] Komunikacja wobec wyzwań współczesności, red. M. Wawrzak-Chodaczek, I. Jagoszczewska, Toruń 2011.
Literatura uzupełniająca:
M. Więckiewicz, Anonimowość w internecie. Złudzenie czy rzeczywistość?, [w:] Media i społeczeństwo. Nowe strategie komunikacyjne, red. M. Sokołowski, Toruń 2008.
Między alienacją a adaptacją. Polacy w wieku 50+ wobec internetu

TEMAT DEBATY: „Oni tylko siedzieliby przed tym komputerem… .” Sieć zrobiła z nas społecznych zombie.  

9. Internet jako lustro? Mem jako narzędzie badania rzeczywistości społecznej

Literatura podstawowa:
M. Kamińska, Niecne memy. Dwanaście wykładów o kulturze internetu. Poznań 2011.
Rozdz. II Uwaga, zaraźliwe memy! Perypetie znaku w internecie, s. 57-73.
Literatura uzupełniająca:
M. Sieńko, Demotywatory. Graficzna makra w komunikacji i kulturze, w: Komunikowanie (się) w mediach elektronicznych. Język, edukacja, semiotyka, red. M. Filiciak, G. Ptaszek, Warszawa 2009.
K. Chmielecki, Tekst w sieci obrazów. Internet jako medium zapośredniczonej komunikacji wizualnej, w: Komunikowanie (się) w mediach elektronicznych. Język, edukacja, semiotyka, red. M. Filiciak, G. Ptaszek, Warszawa 2009.

 TEMAT DEBATY: Polaki-cebulaki? Internetowe memy doskonale odzwierciedlają ważne problemy polskiego społeczeństwa!

10. Mity społeczne o sieci

Literatura podstawowa:
W. Orliński, Internet. Czas się bać, Warszawa 2013.
Literatura uzupełniająca:
M. Baran, M. Kłos, Pokolenie Y – prawdy i mity w kontekście zarządzania pokoleniami, „Marketing i Rynek” 2014, nr 5, s. 923-929.
D. Brin, The Transparent Society: Will Technology Force Us To Choose Between Privacy And Freedom?, Cambridge 1998.
M. Castells, Sieci oburzenia i nadziei. Ruchy społeczne w erze internetu, Warszawa 2013.
M. Castells, Władza komunikacji, Warszawa 2013.

TEMAT DEBATY: Społeczeństwo konsumpcyjne stało się faktem a internet to najdoskonalsza forma jego kształtowania przez korporacje

11. Czy internet jest dobrym narzędziem inżynierii społecznej? Przykład reklamy społecznej

Literatura podstawowa:
Jakubowski J. , Nowe media – nowa reklama społeczna?, [w:] Kampanie społeczne jako forma socjotechniki, red. P. Pawełczyk, Warszawa 2015.
Literatura uzupełniająca:
(…)

12. Ku przyszłości… zmiany społeczne pod wpływem internetu
Literatura podstawowa:
FILM: Black Mirror, Nosedive, Sezon 3., reż. Joe Wright, 2016.
Literatura uzupełniająca:
Ł. Jachowicz. Przyszłość internetu. Zarządzanie, neutralność i wolność słowa w sieci, Warszawa 2013.
BLOG: Antymatrix II. Z dziennika kogniwojażera, blog Edwina Bendyka, 

TEMAT DEBATY: Za 50 lat Matrix stanie się faktem, o ile już w nim nie żyjemy…

13. Podsumowanie i zakończenie przedmiotu

ZALICZENIE PRZEDMIOTU

Istnieją dwie ścieżki zaliczenia przedmiotu: dla pisarzy i dla mówców. Ci pierwsi zobligowani są do napisania eseju zainspirowanego jednym z tematów omawianych podczas zajęć. Temat powinien być wcześniej skonsultowany z prowadzącym (najpóźniej do 12 grudnia 2018 r.) i spełniać odpowiednie warunki edytorskie (Times New Roman, czcionka 12, interlinia max. 1,5, min. 5 stron maszynopisu). Praca taka powinna być przesłana na adres mailowy jakub.jakubowski@amu.edu.pl do 09 stycznia 2019 r.

Drugim sposobem jest poprowadzenie debaty na jeden z zaproponowanych w sylabusie tematów.

Dodatkowym warunkiem zaliczenia jest obecność na zajęciach. Dopuszczalne są dwie nieusprawiedliwione absencje. Każda kolejna wymagać będzie dodatkowej pracy pisemnej dotyczącej tematyki zajęć, na których pojawiła się dodatkowa nieobecność.

Dodaj komentarz