Socjologia internetu

Zajęcia z przedmiotu Socjologia internetu mają stanowić forum debaty o najważniejszych i najbardziej aktualnych problemach społecznych, jakie ujawniły się w ostatnich latach pod wpływem rozwoju technologii komunikacyjnych. Ćwiczenia są prowadzone w formie debaty, pod jaką poddane są kwestie takie jak m.in. specyfika pokolenia Y, więzi i społeczności wirtualne czy ruchy polityczne zapośredniczone przez sieć.

Dodaj komentarz