Media społecznościowe w sektorze publicznym

Zajęcia mają za zadanie przybliżyć uczestnikom rolę jaką serwisy społecznościowe mogą pełnić w sektorze publicznym, a więc w urzędach, agencjach rządowych, na uczelniach czy w samorządach. Wiele możliwości wykorzystania SMS (social media services) czyni je niezbędnym w dzisiejszych czasach narzędziem informacji, promocji itp. Zajęcia – zarówno w formie wykładów jak i ćwiczeń – mają przybliżyć kursantom różne zastosowania serwisów w komunikacji sektora publicznego z obywatelami.

Tematyka zajęć

Wykład
1. Strategia komunikacji w social media – cz.1
2. Strategia komunikacji w social media – cz.2
3. Konsument usług publicznych online
4. Reklama w social media dla sektora publicznego
5. Monitoring w social media
6. Kryzys w social media
7. A jak to działa „od środka”? W świecie algorytmów 

Ćwiczenia
1. Zajęcia organizacyjne
2. Tworzenie strategii social media cz. 1.
3. Tworzenie strategii social media cz. 2.
4. Obsługa konsumenta usług publicznych przez social media
5. Tworzenie kampanii reklamowych dla jednostek publicznych
6. Monitoring w social media i jego wykorzystanie w praktyce
7. Metody zarządzania kryzysem w w social media

Literatura podstawowa
M. Sadowski, Rewolucja social media, Gliwice 2013.
S. Brzeziński, M. Jasiński, Media społecznościowe w marketingu terytorialnym polskich miast, „Marketing i Rynek” 2014 nr 3, s. 9-17.

Literatura uzupełniająca
T. Turek, Analiza wykorzystania portali społecznościowych w promocji wybranych miast Polski, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług” 2014 nr 113(2), s. 131-140.
J. Papińska-Kacperek, K. Polańska, Obecność administracji publicznej w mediach społecznościowych, „Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych” 2014 nr 33, s. 437
M. Koszembar-Wiklik, Media społecznościowe w strategii public relations miast, „Polityki Europejskie, Finanse i Marketing” 2013 nr 10(59), s. 361-370.
B. Mayers, Wykorzystanie mediów społecznościowych do działań public relations na stronach internetowych jednostek samorządów lokalnych – przyszłość komunikacji z obywatelem?, [w:] Public relations w sferze publicznej. Wizerunek i komunikacja, red. M. Tabernacka, A. Szadok-Bratuń, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2012
Ł. Sułkowski, D. Kaczorowska-Spychalska, Communication of Polish Cities in Social Media, “International Journal of Contemporary Management” 2014 nr 13(4), s. 39-52.
M. Czaplicka, Zarządzanie kryzysem w social media, Gliwice 2014
K. Bachniak, J. Szumniak-Samolej, Potencjał biznesowy mediów społecznościowych, Warszawa 2015.
G. Vaynerchuck, W market(r)ingu, czyli jak nie zginąć w świecie mediów społecznościowych, Lublin 2015.
J. Falls, E. Deckers, Media społecznościowe bez ściemy. Jak kreować markę, Gliwice 2013.
K. Polańska, Sieci społecznościowe : wybrane zagadnienia ekonomiczno-społeczne, Warszawa 2013.
M. Fidelman, Socialized!: w jaki sposób najskuteczniej wykorzystać społeczność internetową – biznes społecznościowy, Warszawa 2014.

Zasady zaliczenia przedmiotu:
– obecność na zajęciach ćwiczeniowych (dopuszczalna jedna absencja);
– terminowe złożenie wszystkich raportów z zajęć;
– napisanie testu z zagadnień obejmujących literaturę podstawową oraz treść wykładów (osoby, które otrzymały min. ocenę 4,5 z ćwiczeń są z niego zwolnione)

Dopuszczalna jest nieusprawiedliwiona nieobecność na jednych zajęciach. Kolejna jest możliwa w przypadku okazania zwolnienia lekarskiego. Każda kolejna wymaga napisania pracy pisemnej w ramach tematu, których dotyczyły dane zajęcia.

Dodaj komentarz