Media społecznościowe w sektorze publicznym

Zajęcia mają za zadanie przybliżyć uczestnikom rolę jaką serwisy społecznościowe mogą pełnić w sektorze publicznym, a więc w urzędach, agencjach rządowych, na uczelniach czy w samorządach. Wiele możliwości wykorzystania social media czyni je niezbędnym w dzisiejszych czasach narzędziem informacji, promocji itp. Zajęcia – zarówno w formie wykładów jak i ćwiczeń – mają przybliżyć kursantom różne zastosowania serwisów w komunikacji sektora publicznego z obywatelami.

Tematyka zajęć

Wykład
1. Wstęp do tematyki social media
2. Strategia komunikacji w social media – cz.1
3. Strategia komunikacji w social media – cz.2
4. Konsument usług publicznych online
5. Reklama w social media dla sektora publicznego
6. Monitoring w social media
7. Kryzys w social media
8. A jak to działa „od środka”? W świecie algorytmów

Ćwiczenia
1. Zajęcia organizacyjne
2. Government 2.0 – rola obywateli w tworzeniu i dostarczaniu
3. Media społecznościowe a prawo do informacji publicznej
Boty w komunikacji z konsumentem
5. Zarządzanie kryzysowe w mediach społecznościowych
6. Kampanie reklamowe dla sektora publicznego
7. Strategia komunikacji w social mediach
8. Podsumowanie zajęć – prezentacja projektów

Pobierz sylabus ćwiczeń.

Literatura podstawowa
M. Sadowski, Rewolucja social media, Gliwice 2013.
S. Brzeziński, M. Jasiński, Media społecznościowe w marketingu terytorialnym polskich miast, „Marketing i Rynek” 2014 nr 3, s. 9-17.

Literatura uzupełniająca
T. Turek, Analiza wykorzystania portali społecznościowych w promocji wybranych miast Polski, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług” 2014 nr 113(2), s. 131-140.
J. Papińska-Kacperek, K. Polańska, Obecność administracji publicznej w mediach społecznościowych, „Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych” 2014 nr 33, s. 437
M. Koszembar-Wiklik, Media społecznościowe w strategii public relations miast, „Polityki Europejskie, Finanse i Marketing” 2013 nr 10(59), s. 361-370.
B. Mayers, Wykorzystanie mediów społecznościowych do działań public relations na stronach internetowych jednostek samorządów lokalnych – przyszłość komunikacji z obywatelem?, [w:] Public relations w sferze publicznej. Wizerunek i komunikacja, red. M. Tabernacka, A. Szadok-Bratuń, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2012
Ł. Sułkowski, D. Kaczorowska-Spychalska, Communication of Polish Cities in Social Media, “International Journal of Contemporary Management” 2014 nr 13(4), s. 39-52.
M. Czaplicka, Zarządzanie kryzysem w social media, Gliwice 2014
K. Bachniak, J. Szumniak-Samolej, Potencjał biznesowy mediów społecznościowych, Warszawa 2015.
G. Vaynerchuck, W market(r)ingu, czyli jak nie zginąć w świecie mediów społecznościowych, Lublin 2015.
J. Falls, E. Deckers, Media społecznościowe bez ściemy. Jak kreować markę, Gliwice 2013.
K. Polańska, Sieci społecznościowe : wybrane zagadnienia ekonomiczno-społeczne, Warszawa 2013.
M. Fidelman, Socialized!: w jaki sposób najskuteczniej wykorzystać społeczność internetową – biznes społecznościowy, Warszawa 2014.

Zasady zaliczenia przedmiotu:
– obecność na zajęciach ćwiczeniowych;
– realizacja i prezentacja projektu na zajęciach ćwiczeniowych;
– napisanie testu z zagadnień obejmujących literaturę podstawową oraz treść wykładów (osoby, które otrzymały min. ocenę 4,5 z ćwiczeń są z niego zwolnione)

Dodaj komentarz