Media społecznościowe w sektorze publicznym

Zajęcia mają za zadanie przybliżyć uczestnikom rolę jaką serwisy społecznościowe mogą pełnić w sektorze publicznym, a więc w urzędach, agencjach rządowych, na uczelniach czy w samorządach. Wiele możliwości wykorzystania social media czyni je niezbędnym w dzisiejszych czasach narzędziem informacji, promocji itp. Zajęcia – zarówno w formie wykładów jak i ćwiczeń – mają przybliżyć kursantom różne zastosowania serwisów w komunikacji sektora publicznego z obywatelami.

W semestrze zimowym 2023/2024 wykłady będą odbywały się w formie stacjonarnej.

Tematyka zajęć

Wykład
1. Wykład inauguracyjny: po co nam media społecznościowe?
2. Social media – od the Well do TikToka 
3. Strategia komunikacji w social media – cz. 1.
4. Strategia komunikacji w social media – cz.2
5. Konsument usług publicznych online (P. Czerski, My dzieci sieci, s. 60-62.)
6. Monitoring w social media
7. Reklama w social media dla sektora publicznego
8. A jak to działa „od środka”? W świecie algorytmów

Ćwiczenia
1. Zajęcia organizacyjne
2. Psychologia mediów społecznościowych i Internetu
3. Sektor publiczny a media społecznościowe
4. Pozycja oraz rola obywatela w dostarczaniu usług publicznych
5. Wykorzystanie mediów społecznościowych do budowania marki własnej jednostek sektora publicznego
6. Wykorzystanie mediów społecznościowych przez różne podmioty do budowania świadomości wśród obywateli
7. Wykorzystanie mediów i kanałów społecznościowych przez polityków
8. Prezentacja projektów

Pobierz sylabus ćwiczeń.

Literatura
Delińska L., Kęprowska U., (2018), Kreowanie wizerunku polskich miast w mediach społecznościowych Kreowani, Zarządzanie i Finanse Journal of Management and Finance Vol. 16, No. 3.
Dubicki, P., (2020), Znaczenie mediów społecznościowych w kształtowaniu wizerunku jednostek samorządu terytorialnego w Polsce. Studia Miejskie, (39), 61-70.
Lubasz, D., (2021)., Wykorzystanie mediów społecznościowych w sektorze publicznym w kontekście wymogów wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, Przegląd Prawa i Administracji.
Łuczaj, K., Wiater, W., Wnęk, P., Kołoda, K., Kusak, K., & Pieniążek, M. (2020). Wykorzystanie mediów społecznościowych w komunikacji marketingowej polskich uczelni wyższych. Zeszyty Prasoznawcze, 2020(Numer 4 (244), 37-54.
Romanowski, R., & Szymkowiak, A., (2018), Obecność samorządów lokalnych w mediach społecznościowych w Polsce. Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie/Politechnika Śląska.
Sadowski M., Rewolucja social media, Gliwice 2013.
Szymkowiak, A., & Scheibe, A. (2016). Komunikacja samorządu terytorialnego ze społeczeństwem za pośrednictwem mediów społecznościowych. Collegium of Economic Analysis Annals, 40, 299-312.
Sułkowski Ł. , Kaczorowska-Spychalska D., Communication of Polish Cities in Social Media, “International Journal of Contemporary Management” 2014 nr 13(4), s. 39-52.

Zasady zaliczenia przedmiotu:
– obecność na zajęciach ćwiczeniowych i zaliczenie testu
– kolokwium ustne obejmujące literaturę podstawową oraz treści wykładów

 Social media ninja test

Zajęcia mają za zadanie przybliżyć uczestnikom rolę jaką serwisy społecznościowe mogą pełnić w sektorze publicznym, a więc w urzędach, agencjach rządowych, na uczelniach czy w samorządach. Wiele możliwości wykorzystania social media czyni je niezbędnym w dzisiejszych czasach narzędziem informacji, promocji itp. Zajęcia – zarówno w formie wykładów jak i ćwiczeń – mają przybliżyć kursantom różne zastosowania serwisów w komunikacji sektora publicznego z obywatelami.

W semestrze zimowym 2023/2024 wykłady będą odbywały się w formie stacjonarnej.

Tematyka zajęć

Wykład
1. Wykład inauguracyjny: po co nam media społecznościowe?
2. Social media – od the Well do TikToka 
3. Strategia komunikacji w social media – cz. 1.
4. Strategia komunikacji w social media – cz.2
5. Konsument usług publicznych online (P. Czerski, My dzieci sieci, s. 60-62.)
6. Monitoring w social media
7. Reklama w social media dla sektora publicznego
8. A jak to działa „od środka”? W świecie algorytmów

Ćwiczenia
1. Zajęcia organizacyjne
2. Psychologia mediów społecznościowych i Internetu
3. Sektor publiczny a media społecznościowe
4. Pozycja oraz rola obywatela w dostarczaniu usług publicznych
5. Wykorzystanie mediów społecznościowych do budowania marki własnej jednostek sektora publicznego
6. Wykorzystanie mediów społecznościowych przez różne podmioty do budowania świadomości wśród obywateli
7. Wykorzystanie mediów i kanałów społecznościowych przez polityków
8. Prezentacja projektów

Pobierz sylabus ćwiczeń.

Literatura
Delińska L., Kęprowska U., (2018), Kreowanie wizerunku polskich miast w mediach społecznościowych Kreowani, Zarządzanie i Finanse Journal of Management and Finance Vol. 16, No. 3.
Dubicki, P., (2020), Znaczenie mediów społecznościowych w kształtowaniu wizerunku jednostek samorządu terytorialnego w Polsce. Studia Miejskie, (39), 61-70.
Lubasz, D., (2021)., Wykorzystanie mediów społecznościowych w sektorze publicznym w kontekście wymogów wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, Przegląd Prawa i Administracji.
Łuczaj, K., Wiater, W., Wnęk, P., Kołoda, K., Kusak, K., & Pieniążek, M. (2020). Wykorzystanie mediów społecznościowych w komunikacji marketingowej polskich uczelni wyższych. Zeszyty Prasoznawcze, 2020(Numer 4 (244), 37-54.
Romanowski, R., & Szymkowiak, A., (2018), Obecność samorządów lokalnych w mediach społecznościowych w Polsce. Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie/Politechnika Śląska.
Sadowski M., Rewolucja social media, Gliwice 2013.
Szymkowiak, A., & Scheibe, A. (2016). Komunikacja samorządu terytorialnego ze społeczeństwem za pośrednictwem mediów społecznościowych. Collegium of Economic Analysis Annals, 40, 299-312.
Sułkowski Ł. , Kaczorowska-Spychalska D., Communication of Polish Cities in Social Media, “International Journal of Contemporary Management” 2014 nr 13(4), s. 39-52.

Zasady zaliczenia przedmiotu:
– obecność na zajęciach ćwiczeniowych i zaliczenie testu
– kolokwium ustne obejmujące literaturę podstawową oraz treści wykładów

 Social media ninja test

Leave a Comment