Marketing polityczny

Zajęcia z marketingu politycznego prowadzone są dla II roku kierunku politologia na studiach licencjackich. Kurs podzielony jest na dwie części. Pierwsza obejmuje analizę wybranych przykładów i materiałów multimedialnych z historii politycznej Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Francji i Polski, w szczególności w ostatnich kilkudziesięciu latach. Druga, warsztatowa, odbywa się w oparciu o symulację kampanii wyborczej na urząd Prezydenta RP. Zadaniem całości zajęć jest przekazanie niezbędnej wiedzy i umiejętności do dalszego studiowania zagadnień związanych z komunikowaniem politycznym i mediami masowymi.

UWAGA! Zajęcia są zintegrowane z przedmiotem Analiza rynku politycznego. Kolejność zagadnień i zadań projektowych można odnaleźć tutaj.

GODZINY SPOTKAŃ

Zajęcia odbywają się we wtorki, co dwa tygodnie o godzinie 8:00. Dokładną rozpiskę dat można znaleźć w systemie PLANER.

 

Dodaj komentarz