Marketing interaktywny

Zajęcia z przedmiotu Marketing interaktywny obejmują kilka gałęzi komunikacji marketingowej związanych z internetem. Podczas 15-godzinnego kursu przeanalizowane zostaną przede wszystkim 2 z nich: e-mail marketing oraz mobile. Kurs ma za zadanie zapoznać studentów z narzędziami i sposobami ich wykorzystania w promowaniu produktów i usług w sieci.

Zajęcia dla studentów stacjonarnych odbywają się co dwa tygodnie we wtorki o godzinie 8:00. Dokładną rozpiskę dat, włącznie z terminarzem dla studentów studiów niestacjonarnych, można znaleźć w systemie PLANER.

Tutaj możesz pobrać SYLABUS PRZEDMIOTU

Dodaj komentarz