Marketing interaktywny

Zajęcia z przedmiotu Marketing interaktywny obejmują kilka gałęzi komunikacji marketingowej związanych z internetem. Podczas 15-godzinnego kursu przeanalizowane zostaną przede wszystkim 2 z nich: e-mail marketing oraz mobile. Kurs ma za zadanie zapoznać studentów z narzędziami i sposobami ich wykorzystania w promowaniu produktów i usług w sieci.

GODZINY SPOTKAŃ

Dokładną rozpiskę dat, włącznie z terminarzem dla studentów studiów niestacjonarnych, można znaleźć w systemie PLANER.

SYLABUS PRZEDMIOTU

1. Zajęcia organizacyjne: czym jest marketing… dzisiaj?

2. Wprowadzenie do e-mailingu
LITERATURA
P. Krupa, M. Ossowski, E-m@il marketing. 10 wykładów o skutecznej promocji w sieci, Gliwice 2013.
Rozdz. I. Dlaczego e-mail marketing?, s. 7-13.
Łukasz Głogowski, Email marketing – krótka historia i wprowadzenie

3. Strategia w E-mailingu
LITERATURA
P. Sala, Świeże podejście do Email Marketingu, Kraków 2011.
Rozdz. Gdy już mamy trochę wiedzy…, s. 93-100
P. Krupa, M. Ossowski, E-m@il marketing. 10 wykładów o skutecznej promocji w sieci, Gliwice 2013.
Rozdz. 4. Cel – strategia – narzędzia, s. 61-75

4. Kreacja w e-mailingu. Budowanie newslettera w praktyce
LITERATURA
10 kroków do efektywnego budowania listy odbiorców, Network magazyn.
P. Krupa, M. Ossowski, E-m@il marketing. 10 wykładów o skutecznej promocji w sieci, Gliwice 2013.
Rozdz. 3. Budowanie newslettera, s. 41-60.
Łukasz Głogowski, Email marketing – jak pisać dobre maile marketingowe?
Łukasz Głogowski, Email Marketing – Narzędzia do automatyzacji wysyłki

5. Treść i badanie skuteczności
LITERATURA
P. Sala, Świeże podejście do Email Marketingu, Kraków 2011.
Rozdz. Raportowanie w systemach do e-mail marketingu, s. 81-91.

ZALICZENIE PRZEDMIOTU

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest:
– obecność na zajęciach (dopuszczalna jedna absencja);
– terminowe złożenia wszystkich wymaganych raportów z zajęć. Dopuszczalna jest nieusprawiedliwiona nieobecność na jednych zajęciach. Każda następna wymaga napisania pracy pisemnej w ramach tematu, których dotyczyły dane zajęcia.

OCENA PROJEKTU

Dodaj komentarz