Marketing interaktywny

Zajęcia z przedmiotu Marketing interaktywny obejmują kilka gałęzi komunikacji marketingowej związanych z internetem. Podczas kursu przeanalizowany zostanie przede wszystkim e-mail marketingKurs ma za zadanie zapoznać studentów z narzędziami i sposobami ich wykorzystania w promowaniu produktów i usług w sieci.

Uwaga! W semestrze 2023/2024 zajęcia odbywać się będą w formie spotkań stacjonarnych

GODZINY SPOTKAŃ

Dokładną rozpiskę dat, włącznie z terminarzem dla studentów studiów stacjonarnych/niestacjonarnych, można znaleźć w systemie PLANER.

SYLABUS PRZEDMIOTU

1. Zajęcia organizacyjne: czym jest marketing… dzisiaj?

2. Wprowadzenie do e-mailingu
LITERATURA
P. Krupa, M. Ossowski, E-m@il marketing. 10 wykładów o skutecznej promocji w sieci, Gliwice 2013, Rozdz. I. Dlaczego e-mail marketing?, s. 7-13.
Łukasz Głogowski, Email marketing – krótka historia i wprowadzenie

Zadanie 1.
Wymień obszar/konkretną kampanię/ rozwiązanie praktyczne, w których przydatny w Waszej organizacji może być e-mail marketing. W każdym przypadku opiszcie:
– co chcecie zmienić?
– za pomocą jakich narzędzi e-mailingowych?
– jakich oczekujecie efektów?
Możecie pomocniczo wykorzystać narzędzie HCD (Framing). Efekty swojej pracy przygotujcie w formie 2-stronnicowego raportu

3./4. Strategia w E-mailingu
LITERATURA
P. Sala, Świeże podejście do Email Marketingu, Kraków 2011, Rozdz. Gdy już mamy trochę wiedzy…, s. 93-100
P. Krupa, M. Ossowski, E-m@il marketing. 10 wykładów o skutecznej promocji w sieci, Gliwice 2013, Rozdz. 4. Cel – strategia – narzędzia, s. 61-75

Zadanie 2.
Cz. 1. Przeprowadźcie audyt konkurencji. Sprawdźcie kto jest waszą konkurencją i jak/czy korzysta z narzędzi e-mail marketingu. Spróbujcie znaleźć conajmniej 3 podmioty o podobnym profilu. Zapiszcie się na newslettery, stwórzcie/sprofilujcie kilka kont e-mailowych tak, aby otrzymywać na skrzynkę odpowiednie reklamy. Spróbujcie innych, niestandardowych działań. Z przeprowadzonej analizy wyciągnijcie jak najwięcej wniosków. Na końcu opiszcie w raporcie swoje działania (max. 3 str.)

Cz. 2. Na podstawie wiedzy zdobytej na zajęciach, uwzględniając pierwsze ćwiczenie, wyznaczcie 3 cele dla swojej kampanii, które chcecie osiągnąć z pomocą e-mail marketingu. Weźcie pod uwagę aktualną sytuację w jakiej znalazła się organizacja, jej możliwości i kierunki rozwoju.

Cz. 3. Określcie grupy docelowe dla swoich działań. Spróbujcie je nazwać i odpowiednio opisać biorąc pod uwagę informacje, które możesz uzyskać poprzez narzędzia pozyskiwania adresów mailowych. Weź pod uwagę także specyfikę swojego produktu/usługi oraz wcześniejsze ustalenia kampanii.

5/6. Kreacja w e-mailingu. Budowanie newslettera w praktyce
LITERATURA
10 kroków do efektywnego budowania listy odbiorców, Network magazyn.
P. Krupa, M. Ossowski, E-m@il marketing. 10 wykładów o skutecznej promocji w sieci, Gliwice 2013.
Rozdz. 3. Budowanie newslettera, s. 41-60.
Łukasz Głogowski, Email marketing – jak pisać dobre maile marketingowe?
Łukasz Głogowski, Email Marketing – Narzędzia do automatyzacji wysyłki

Zadanie 3.
Cz. 1. Zaprojektujcie umiejscowienie formularza newsletterowego. Weźcie pod uwagę nie tylko lokalizację na www, ale także inne, mniej standardowe rozwiązania. Listę propozycji wraz z krótkim uzasadnieniem sporządźcie w formie raportu.
Cz. 2. Zaprojektujcie formularz zapisu dla swojej kampanii e-mail marketingowej. Weźcie pod uwagę kwestie prawne, miejsca zamieszczenia i kształt formularza zapisu. Stwórzcie opis lub schemat

7. Treść i badanie skuteczności

LITERATURA
P. Sala, Świeże podejście do Email Marketingu, Kraków 2011.
Rozdz. Raportowanie w systemach do e-mail marketingu, s. 81-91.

Zadanie 4.
Cz. 1. Wybierzcie jedno z zaprojektowanych przez siebie wcześniej działań marketingowych i przygotujcie wiadomość do wysyłki. Rozpocznijcie od zaplanowania tytułu i nadawcy. Pamiętajcie o zasadach, które powinny towarzyszyć projektowaniu tych dwóch elementów, od których w dużej mierze zależy to czy dana wiadomość zostanie otwarta.

Cz. 2. Przygotujcie projekt maila. Pamiętajcie o podziale wiadomości na poszczególne sekcje i wypełnienie ich odpowiednią treścią. Na potrzeby tego zadania stwórzcie schemat, który uwzględni, parametry, podlinkowane elementy i zawierać będzie krótkie uzasadnienie odnośnie wyboru takiego schematu i układu całości. Zadanie możecie też rozwiązać poprzez testowe konto Freshmail.

ZALICZENIE PRZEDMIOTU

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest:
–  obecność na zajęciach (dopuszczalna jedna absencja);
– terminowe złożenia wszystkich wymaganych raportów z zajęć. Dopuszczalna jest nieusprawiedliwiona nieobecność na jednych zajęciach. Każda następna wymaga napisania pracy pisemnej w ramach tematu, których dotyczyły dane zajęcia. Nieobecność na ponad połowie zajęć skutkuje oceną niedostateczną z przedmiotu.

OCENA PROJEKTU

W tabeli znajdziecie liczbę punktów zdobytych za poszczególne raporty oraz ocenę końcową* będącą średnią z poszczególnych zadań. Wszystkie ocenione raporty są do wglądu po każdych zajęciach lub na dyżurach. W ciągu dwóch tygodni od przyznania punktów za dany raport można go poprawić odnosząc się do naniesionych uwag.

Nazwa podmiotu EcoWorld Pupil.pl ExoticTour Pixel Sajgon
Raport 1.          
           
Raport 3.          
Raport 4.          
           
           
Ocena końcowa          

Leave a Comment