Wywieranie wpływu społecznego

Zajęcia z wywierania wpływu społecznego są ćwiczeniami, na których omawiane są techniki, emocje i narzędzia, za pomocą których następuje próba wpłynięcia na zachowania społeczne konsumentów. Studenci – wykorzystując metodę pracy warsztatowej 20-30-40 omawiają, realizują i prezentują swoje pomysły dotyczące wykorzystania powyższych środków w internetowym środowisku komunikacji marketingowej.

Tematyka zajęć:

Studia stacjonarne i niestacjonarne:

  1. Zajęcia organizacyjne
  2. Emocje jako element wywierania wpływu społecznego
  3. Reguła wzajemności i konsekwencji
  4. Społeczny dowód słuszności / Lubienie i sympatia
  5. Niedostępność i autorytet

Dodatkowe tematy – studia stacjonarne:

  1. Wizualne narzędzia wpływu społecznego
  2. Językowe środki wywierania wpływu
  3. Algorytmy jako narzędzia wpływu społecznego

Zasady zaliczenia przedmiotu:

– na każdych zajęciach poszczególne grupy losują zadanie z trzech koszyków. Pierwszy – to jeden z czynników wpływu omawiany na zajęciach. Drugi – to kanał, za pomocą którego dany przekaz będzie miał być dystrybuowany (YouTube / Social media / E-mail marketing / SEM / In-game, mobile / Display/ambient). Trzeci – to rodzaj zadania do wykonania (znajdź / zaprojektuj). Rolą studentów będzie zaprojektowanie bądź omówienie przykładu reklamy na podstawie wylosowanych kryteriów. Działamy metodą 20-30-40: pół godziny omówienia problemu, pół godziny pracy projektowej, pół godziny na prezentacje efektów. Wykonanie wszystkich zadań skutkuje otrzymaniem zaliczenia z przedmiotu.

GRUPA I.

 Grupa 1.Grupa 2.Grupa 3.Grupa 4.Grupa 5.Grupa 6.
Zadanie 1. √ – √ √ √- √ √-
Zadanie 2. √ – √ √- √- √- √
Zadanie 3. √ √ √ √- √
Zadanie 4. brak√   √ √ √
Zadanie 5.   
Zadanie 6.    
Ocena: 2,05,05,04,5 4,55,0
GRUPA II
 Grupa 1.Grupa 2.Grupa 3.Grupa 4.Grupa 5.Grupa 6.
Zadanie 1.      
Zadanie 2.      
Zadanie 3.     
Zadanie 4.     
Zadanie 5.  
Zadanie 6.    
Ocena:  

– obecności na zajęciach (dopuszczalna jedna absencja). Dopuszczalna jest nieusprawiedliwiona nieobecność na jednych zajęciach. Każda następna wymaga napisania pracy pisemnej w ramach tematu, których dotyczyły dane zajęcia. Absencja na ponad połowie zajęć skutkuje niezaliczeniem przedmiotu.

Literatura podstawowa

Cialdini, R. B. (2009). Wywieranie wpływu na ludzi-teoria i praktyka. Gdanskie Wydawnictwo Psych.

Literatura uzupełniająca

Dent, F. E., & Brent, M. (2009). Wywieranie wpływu: umiejętności i techniki przydatne do osiągnięcia sukcesu w biznesie. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Doliński, D., & Grzyb, T. (2005). Wpływ społeczny w marketingu. Marketing i rynek, (9), 14-18.

Jarmuła A. (2013), Manipulacja i wywieranie wpływu na ludzi, Wydawnictwo Astrum.