Marketing usług hotelarskich i zdrowotnych

Zajęcia z przedmiotu Marketing usług hotelarskich i zdrowotnych stanowią podstawowy kurs wiedzy na temat rynku hotelarskiego oraz obecnych na nim usług. Kurs dzieli się na dwie części: wykładową oraz warsztatową. Pierwsza stanowi wstęp teoretyczny dotyczący tematyki marketingowej z uwzględnieniem specyfiki jej wykorzystania w hotelarstwie. Druga zaś poświęcona jest narzędziom marketingowym ze szczególnym uwzględnieniem nowoczesnej komunikacji sieciowej.

UWAGA! W 2021 r. zajęcia odbywają się w formie zdalnej poprzez platformę TEAMS.

 

WYKŁAD
1. Czym jest marketing (dzisiaj)?
2/3. Specyfika marketingu w hotelarstwie
4. Konsument na rynku usług hotelarskich i zdrowotnych
5. Zarządzanie produktem i ceną na rynku hotelarskim i zdrowotnym
6. Wykorzystanie narzędzi internetowych w marketingu usług hotelarskich i zdrowotnych

ĆWICZENIA
1. Zajęcia organizacyjne – wstęp do projektu
2/3. Budowanie strategii marketingowej w praktyce
4. Targeting – sposoby dotarcia do odbiorcy
5. Social media w komunikacji marketingowej
6. Monitoring w Internecie. Sieciowe narzędzia wsparcia sprzedaży w hotelarstwie
7. Jak to działa? W świecie algorytmów
LITERATURA

Literatura podstawowa
Travaglini A. , Puorto S. , D’Amico V. (2017), Marketing internetowy w turystyce i strategie revenue management w hotelarstwie, Warszawa.
Raport 2019: Rynek usług hotelarskich w Polsce,
RAPORT Z RYNKU hotelarskiego i gastronomicznego 2020
Literatura uzupełniająca
a) Literatura z zakresu hotelarstwa

Turkowski M., Marketing usług hotelarskich, Warszawa 2010.
Bowie D., Buttle F., Hospitality Marketing, Oxford 2004.
Cetner J., Marketing usług hotelarskich, Warszawa 2010.
Gołąb-Andrzejak E., Wpływ jakości usług hotelarskich na satysfakcję i kształtowanie lojalności gości hotelowych, „Marketing i rynek”, nr 8, 2014, s. 1060-1067.
Nowogródzka T. , Marketing us ug hotelarskich na przyk adzie sieci hoteli Orbis, „Administracja i Zarządzanie”, nr 88 (15)2011, s. 96-111.
Prońko B.,Planowanie marketingowe w przedsiębiorstwie hotelarskim, Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae, Nr 1/2011, S. 177-192.
Stefański A., Hotelarstwo. T. 1. Marketing usług hotelarskich, Warszawa 2013.
b) Literatura marketingowa
Sadowski M., Rewolucja social media, Gliwice 2013.
Bachniak K. , J. Szumniak-Samolej, Potencjał biznesowy mediów społecznościowych, Warszawa 2015.
Vaynerchuck G. , W market(r)ingu, czyli jak nie zginąć w świecie mediów społecznościowych, Lublin 2015.
Falls J. , Deckers E., Media społecznościowe bez ściemy. Jak kreować markę, Gliwice 2013.
Polańska K., Sieci społecznościowe : wybrane zagadnienia ekonomiczno-społeczne, Warszawa 2013.
Fidelman M., Socialized!: w jaki sposób najskuteczniej wykorzystać społeczność internetową – biznes społecznościowy, Warszawa 2014.
Karpen D., Lubię to! : potęga marketingu szeptanego na Facebooku, Gliwice 2013.

ZALICZENIE PRZEDMIOTU

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest:
– obecność na zajęciach ćwiczeniowych (dopuszczalna jedna absencja);
– terminowe złożenia wszystkich wymaganych raportów z zajęć;
– kolokwium ustne obejmujące zagadnienia obecne w literaturze podstawowej oraz treść wykładów. Grupy projektowe, które otrzymają ocenę 4,5 bądź 5,0 zostaną zwolnione z testu.

Dopuszczalna jest nieusprawiedliwiona nieobecność na jednych zajęciach. Kolejna jest możliwa w przypadku okazania zwolnienia lekarskiego. Każda następna wymaga napisania pracy pisemnej w ramach tematu, których dotyczyły dane zajęcia.

OCENA PROJEKTU

W tabeli znajdziecie liczbę punktów zdobytych za poszczególne raporty oraz ocenę końcową* będącą średnią z poszczególnych zadań. Wszystkie ocenione raporty są do wglądu po każdych zajęciach lub na dyżurach. W ciągu tygodnia od przyznania punktów za dany raport można go poprawić odnosząc się do naniesionych uwag.

Nazwa podmiotu  Economy Prestige***** Jantar  Pod Skałą
Raport 1.  5,0  5,0  4,5 5,0
Raport 2.  4,0  4,0  4,0/5,0  3,5
Raport 3.  5,0  5,0  5,0  4,5
Raport 4.  4,0/5,0  5,0 5,0 4,5
Raport 5.  4,0/5,0  4,5  4,5  4,5
Raport 6.  4,0  5,0  4,0  5,0
Raport 7.
Ocena końcowa  4,5  5,0  4,5  4,5
MK R1: 4,5

R5:  4,5/5,0

 R2: 4,0/5,0

R6: 3,5

R3: 4.0/5.0

OCENA: 4,5

 R4; 5.0