Marketing usług hotelarskich i zdrowotnych

Zajęcia z przedmiotu Marketing usług hotelarskich i zdrowotnych stanowią podstawowy kurs wiedzy na temat rynku hotelarskiego oraz obecnych na nim usług. Kurs dzieli się na dwie części: wykładową oraz warsztatową. Pierwsza stanowi wstęp teoretyczny dotyczący tematyki marketingowej z uwzględnieniem specyfiki jej wykorzystania w hotelarstwie. Druga zaś poświęcona jest narzędziom marketingowym ze szczególnym uwzględnieniem nowoczesnej komunikacji sieciowej.

UWAGA! W 2024 r. zajęcia odbywają się w formie stacjonarnej. Terminy zajęć i numery sal znajdziesz tutaj

WYKŁAD
1. Czym jest marketing (dzisiaj)?
2/3. Specyfika marketingu w hotelarstwie
4. Konsument na rynku usług hotelarskich i zdrowotnych
5./6. Wykorzystanie narzędzi internetowych w marketingu usług hotelarskich i zdrowotnych
7. Zarządzanie produktem i ceną na rynku hotelarskim i zdrowotnym

ĆWICZENIA
1. Zajęcia organizacyjne – wstęp do projektu
2/3. Budowanie strategii marketingowej w praktyce
4. Targeting – sposoby dotarcia do odbiorcy
5. Social media w komunikacji marketingowej
6. Monitoring w Internecie. Sieciowe narzędzia wsparcia sprzedaży w hotelarstwie
7. Jak to działa? W świecie algorytmów (film oglądamy na zajęciach)
LITERATURA

Literatura podstawowa
Travaglini A. , Puorto S. , D’Amico V. (2017), Marketing internetowy w turystyce i strategie revenue management w hotelarstwie, Warszawa.
Raport 2023: Rynek usług hotelarskich w Polsce,
RAPORT Z RYNKU hotelarskiego i gastronomicznego 2023
ABC Inwestycji hotelowych 2022/2023
Wyjazdy turystyczne Polaków 2023/24 (Raport CBOS)
Literatura uzupełniająca
a) Literatura z zakresu hotelarstwa

Turkowski M., Marketing usług hotelarskich, Warszawa 2010.
Bowie D., Buttle F., Hospitality Marketing, Oxford 2004.
Cetner J., Marketing usług hotelarskich, Warszawa 2010.
Gołąb-Andrzejak E., Wpływ jakości usług hotelarskich na satysfakcję i kształtowanie lojalności gości hotelowych, „Marketing i rynek”, nr 8, 2014, s. 1060-1067.
Nowogródzka T. , Marketing us ug hotelarskich na przyk adzie sieci hoteli Orbis, „Administracja i Zarządzanie”, nr 88 (15)2011, s. 96-111.
Prońko B.,Planowanie marketingowe w przedsiębiorstwie hotelarskim, Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae, Nr 1/2011, S. 177-192.
Stefański A., Hotelarstwo. T. 1. Marketing usług hotelarskich, Warszawa 2013.
b) Literatura marketingowa
Czaplicka M. (2014), Zarządzanie kryzysem w social media, Gliwice.
E-marketing. Współczesne trendy. Pakiet startowy. red. J. rólewski, P. Sala, Warszawa 2021.
Godin S., (2019) To jest marketing!, Warszawa.
Kozielski R. (2020), Przyszłość marketingu. Koncepcje, metody, technologie. Teoria i zastosowanie. Łódź.
Lombardo T., McCarthy B., Ryan E., Connors M. (2020), Mapy Drogowe Produktu — Nowe Podejście. Wyznaczanie Kierunków Rozwoju W Czasach Niepewności, Gliwice.
Miller D. (2018), Model StoryBrand – zbuduj skuteczny przekaz dla swojej marki, Warszawa.
Miłkowski G. (2020), Niech cię widzą w sieci! Blog lub serwis branżowy od podstaw, Gliwice.
Sadowski M. (2013), Rewolucja social media, Gliwice.
Miotk A. (2017), Skuteczne Social Media, Gliwice.
Stawarz B. (2017), Content Marketing i Social Media. Jak przyciągnąć klientów, Warszawa.
Stohnij P. (2020), Koniec alfabetu. Jak być liderem nowej generacji.
Taranko T. (2020), Komunikacja marketingowa. Istota, uwarunkowania, efekty, Warszawa.

ZALICZENIE PRZEDMIOTU

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest:
– obecność na zajęciach ćwiczeniowych (dopuszczalna jedna absencja);
– terminowe złożenia wszystkich wymaganych raportów z zajęć;
– kolokwium obejmujące zagadnienia obecne w literaturze podstawowej oraz treść wykładów. Grupy projektowe, które otrzymają ocenę 4,5 bądź 5,0 zostaną zwolnione z testu.

Dopuszczalna jest nieusprawiedliwiona nieobecność na jednych zajęciach. Kolejna jest możliwa w przypadku okazania zwolnienia lekarskiego. Każda następna wymaga napisania pracy pisemnej w ramach tematu, których dotyczyły dane zajęcia.

CENA PROJEKTU

W tabeli znajdziecie liczbę punktów zdobytych za poszczególne raporty oraz ocenę końcową* będącą średnią z poszczególnych zadań. Wszystkie ocenione raporty są do wglądu po każdych zajęciach lub na dyżurach. W ciągu tygodnia od przyznania punktów za dany raport można go poprawić odnosząc się do naniesionych uwag.

Nazwa podmiotu  Economy Prestige***** Jantar  Pod Skałą
Raport 1. 5,0 4,5 5,0 4,5
Raport 2. 3,5/5,0
(4,5)
4,0/5,0
(4,5)
4,5 4,0
Raport 3. 5,0 4,0 5,0 4,5
Raport 4. 5,0 4,5 5,0 4,5
Raport 5.        
Raport 6.        
———–        
Ocena końcowa        
Dodatkowy projekt 2,0 2,0 2,0 2,0