Ranking kampanii wyborczej (MPiDP2)

RANKING KAMPANII WYBORCZEJ

  Andrzej Pawlicki
X
Olivier de Plouc Adrian Zdunek
X
Maria Kurecka
Raport 1.  4,5 4,5 4,0 5,0
Raport  2.  2,0/4,0
(3,0)
4,0 4,0 4,0/5,0
(4,5)
Raport 3. 4,5 4,5 3,5 5,0
Raport  4.  5,0 4,5 5,0 5,0
Raport 5.  3,5 3,5 4,0 5,0
Raport  6.         
Raport 7.         
         
         
         
         
         
Średnia punktów  4,1 4,2 4,1 4,9
Ocena 4,0 4,0 4,0 5,0
Pozycja w kampanii 4 2 3 1

W tabeli znajdziecie liczbę punktów zdobytych za poszczególne raporty oraz ocenę końcową będącą średnią z poszczególnych zadań. Wszystkie ocenione raporty są do wglądu po każdych zajęciach lub na dyżurach. W ciągu dwóch tygodni od przyznania punktów za dany raport można go poprawić odnosząc się do naniesionych uwag. Jeśli raport nie zostaje przesłany w terminie skutkuje to otrzymaniem 0 pkt za dane zadanie. Raport taki można uzupełnić w późniejszym terminie, jednak z uzyskanych punktów zostanie wyciągnięta średnia (np. 2/4 = 3).