Ranking kampanii wyborczej (ZOS-E)

RANKING KAMPANII WYBORCZEJ

A. Czapski  Maria Kącka  Olivier de Fripon  Adrian Wawrocki
Raport 1.   3,5 3,0 4,0  3,5
Raport  2.   4,0  5,0  5,0  2,0/4,0
Raport 3. 4,0 4,0 3,0/4,5 2,0/4,5
Raport  4.  4,5 3,0 5,0 4,5
Raport 5. 5,0 5,0 5,0 5,0
Raport  6.  4,5 5,0 5,0 4,0
Raport 7. 
 Raport 8. 
 Raport 9. 
       
         
         
         
Średnia punktów Ocena: 4,2 Ocena: 4,0 Ocena: 4,4 Ocena: 3,6
Pozycja w kampanii 2 3 1 4

* Nie na temat
** brak wniosków z analizy (a więc najważniejszej części. Do uzupełnienia)
*** niezaliczone wszystkie raporty