Ranking kampanii wyborczej

RANKING KAMPANII WYBORCZEJ

Podmiot
Raport 1.  
Raport  2. 
Raport 3.  
Raport  4. 
Raport 5. 
Raport 6. 
Raport 7.
 Raport 8. 
 Raport 9. 
         
         
         
         
Średnia punktów Ocena:  Ocena:  Ocena:  Ocena: 
Pozycja w kampanii  

* raport niepełny