Ranking kampanii wyborczej

RANKING KAMPANII WYBORCZEJ

 Andrzej Nawrocki  Olivier de Jobard  Maria Szacka  Adrian Zaworski
Raport 1.    3,0/4,5  4,0  4,5  3,5
Raport  2.   4,0/5,0  4,5/5,0  4,0  3,0/4,5
Raport 3.    3,5/5,0  5,0  4,0   3,5/4,5
Raport  4.   5,0  4,5/5,0  3,5  5,0
Raport 5.   5,0 5,0 5,0 5,0
Raport 6.  5,0 4,0 3,5 4,5
Raport 7. 5,0 4,5 3,0 4,0
 Raport 8.  5,0 5,0 3,5 5,0
 Raport 9.  4,5 2,0/5,0 5,0 5,0
 Raport 10. 4,5 3,5 4,0 4,0
 Raport 11. 5 5 3,0 5
 DEBATA  5  5  5  5
         
Ocena 5 4,5 4,0 4,5
Pozycja w kampanii  1  2  4  3

* do poprawy. Temat, jak i same narzędzie służyły analizie konkurencji, a nie kandydata!