ProScholars

ProScholars jest komercyjnym projektem popularyzowania dorobku przedstawicieli nauki. Od 2015 roku razem z Filipem Białym wdrażamy autorski program wsparcia badaczy w kwestii, która zdaje się być coraz istotniejsza w pracy każdego naukowca: bycia widocznym w sieci (i nie tylko!). Dbamy o to, aby wyniki badań prowadzonych przez polskie środowisko naukowe były odpowiednio rozpoznawalne zarówno w Polsce, jak i poza nią. Ma się to przyczyniać do wzrostu poziomu cytowania, co stanowi podstawowy parametr wartości pracy naukowej. Jednocześnie tworzymy strony internetowe dla badaczy i dostarczamy im spersonalizowaną informację naukową, która jest niezbędnym elementem pracy każdego z nas, nie tylko przy tworzeniu artykułów, ale i obecności na konferencjach czy prowadzeniu zajęć dydaktycznych. Więcej informacji na www.ProScholars.pl. Zapraszam do współpracy!

Leave a Comment