Portale społecznościowe w komunikacji – informacje o zajęciach (stacjonarne)

Tematy zajęć:
1. Zajęcia organizacyjne
2. Social media – od The Well do Snapchata
3. Strategia marketingowa w social media
4. Marketing w świecie zer i jedynek. W świecie algorytmów
5. Czy reklama społeczna w social media działa lepiej?
6. Jak wygrywa się dziś wybory? Polityka w świecie postprawdy
7. Ku przyszłości, czyli nasza przyszłość z social media
Literatura obowiązkowa:
FILM: Black Mirror, Nosedive, Sezon 3., reż. Joe Wright, 2016 [oglądamy na zajęciach].
8. Zakończenie i podsumowanie przedmiotu

Literatura uzupełniająca:
Social Media – History and Components
Raport We are Social Overviev
K. Bachniak, J. Szumniak-Samolej, Potencjał biznesowy mediów społecznościowych, Warszawa 2015.
G. Vaynerchuck, W market(r)ingu, czyli jak nie zginąć w świecie mediów społecznościowych, Lublin 2015.
J. Falls, E. Deckers, Media społecznościowe bez ściemy. Jak kreować markę, Gliwice 2013.
K. Polańska, Sieci społecznościowe : wybrane zagadnienia ekonomiczno-społeczne, Warszawa 2013.
M. Fidelman, Socialized!: w jaki sposób najskuteczniej wykorzystać społeczność internetową – biznes społecznościowy, Warszawa 2014.
D. Karpen, Lubię to! : potęga marketingu szeptanego na Facebooku, Gliwice 2013.

Warunki zaliczenia
Podstawą do zaliczenia jest przygotowanie pisemnej pracy zainspirowanej jednym z tematów zajęciowych. Może być to np. analiza skuteczności działań wybranej przez siebie marki/ podmiotu  komercyjnego/społecznego/politycznego w social media. W niniejszej analizie powinny znaleźć się takie elementy, jak: 1. Informacje o samej kampanii bądź akcji (czas, wybrane media, rynki itp.), 2. Opis wykorzystanych narzędzi 3. Efekty 4. Ocena i wnioski. Analizie mogą zostać poddane zarówno przykłady pozytywne, jak i te, które mogą pomóc odpowiedzieć nam na pytanie: jak tego nie robić? Można wybrać też inne formy pisemne (np. esej, recenzję, artykuł naukowy, opowiadanie), pod warunkiem, że będą nawiązywać do tematyki zajęć.

Należy przesłać na adres mailowy prowadzącego propozycję tytułu do 17 grudnia 2018 r. a gotowy tekst: do 7 stycznia 2019 r.

Parametry pracy:
– min. 5 stron znormalizowanego tekstu (Times New Roman, czcionka 12, odstęp między wersami: 1,5)
– uwzględnienie min. 2 pozycji bibliograficznych. Dodatkowo mile widziane są odniesienia do wartościowych źródeł publicystycznych lub internetowych. Nie należy korzystać ze źródeł anonimowych, w tym Wikipedii. Przypisy na dole strony.
– drugim warunkiem zaliczenia jest odpowiednia frekwencja na zajęciach. Dopuszczalna jest nieusprawiedliwiona nieobecność na jednych ćwiczeniach. Każda następna wymaga napisania pracy pisemnej w ramach tematu, których dotyczyły dane zajęcia.

Leave a Comment