Marketing usług turystycznych

Marketing usług turystycznych

Zajęcia z przedmiotu Marketing usług turystycznych stanowią podstawowy kurs wiedzy na temat rynku turystycznego oraz obecnych na nim produktów. Kurs dzieli się na dwie części: wykładową oraz warsztatową. Pierwsza stanowi wstęp teoretyczny dotyczący tematyki marketingowej z uwzględnieniem specyfiki jej wykorzystania w turystyce. Druga zaś poświęcona jest narzędziom marketingowym ze szczególnym uwzględnieniem nowoczesnej komunikacji sieciowej.