Marketing (usług turystycznych i rekreacyjnych)

Zajęcia z przedmiotu Marketing (usług turystycznych) stanowią podstawowy kurs wiedzy na temat rynku turystycznego oraz obecnych na nim produktów. Kurs dzieli się na dwie części: wykładową oraz warsztatową. Pierwsza stanowi wstęp teoretyczny dotyczący tematyki marketingowej z uwzględnieniem specyfiki jej wykorzystania w turystyce. Druga zaś poświęcona jest narzędziom marketingowym ze szczególnym uwzględnieniem nowoczesnej komunikacji sieciowej.

WYKŁAD
1. Czym jest marketing (dzisiaj)?
2. Specyfika marketingu w turystyce
3. Konsument na rynku usług turystycznych
4. Promowanie usług w turystyce
5. Zastosowanie social media jako kanału komunikacji marketingowej
6. Zarządzanie produktem i ceną na rynku turystycznym

7. Techniki wywierania wpływu w marketingu

ĆWICZENIA
1. Zajęcia organizacyjne – wstęp do projektu
2/3. Budowanie strategii marketingowej w praktyce
4. Targeting – sposoby dotarcia do odbiorcy
5. Social media w komunikacji marketingowej
6. Monitoring w Internecie. Sieciowe narzędzia wsparcia sprzedaży
7. Jak to działa? W świecie algorytmów
8. Zaliczenie przedmiotu

Literatura podstawowa
A. Oleksiuk, Marketing usług turystycznych, Warszawa 2009.
Literatura uzupełniająca
a) Literatura z zakresu turystyki
Ekonomika turystyki i rekreacji, red. A. Panasiuk, Warszawa 2011.
K. Orfin, Kreowanie wizerunku turystycznego za pomocą internetu na przykładzie wybranych miast Polski, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu” 2012 nr 27, s. 325-334
A. Kalinowska-Żeleźnik, M. Sidorkiewicz, Produkty turystyki biznesowej narzędziem komunikacji marketingowej, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług” 2009 nr 42, s. 632-638.
S. Kot, M. Ferencová,. L. Karas, (2012). Cena jako czynnik wpływający na wybór pakietów wakacyjnych przez klientów sektora turystycznego, „Marketing i Rynek” 2012, nr 5.
b) Literatura marketingowa
M. Sadowski, Rewolucja social media, Gliwice 2013.
K. Bachniak, J. Szumniak-Samolej, Potencjał biznesowy mediów społecznościowych, Warszawa 2015.
G. Vaynerchuck, W market(r)ingu, czyli jak nie zginąć w świecie mediów społecznościowych, Lublin 2015.
J. Falls, E. Deckers, Media społecznościowe bez ściemy. Jak kreować markę, Gliwice 2013.
K. Polańska, Sieci społecznościowe : wybrane zagadnienia ekonomiczno-społeczne, Warszawa 2013.
M. Fidelman, Socialized!: w jaki sposób najskuteczniej wykorzystać społeczność internetową – biznes społecznościowy, Warszawa 2014.
D. Karpen, Lubię to! : potęga marketingu szeptanego na Facebooku, Gliwice 2013.

c) Raporty
Raport 2019: Rynek usług hotelarskich w Polsce
Raport: ruch lotniczy: cz. I. i cz. II.
Wyjazdy wypoczynkowe Polaków
Muzea w Polsce
Raporty Ministerstwa Sportu
Raporty GUS
Raporty Polskiej Organizacji Turystycznej
Raporty Brief

d) materiały do zajęć
– planer publikowania treści
 kreatory person: Xtensio, HubSpot

ZALICZENIE PRZEDMIOTU

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest:
– obecność na zajęciach ćwiczeniowych (dopuszczalna jedna absencja);
– terminowe złożenia wszystkich wymaganych raportów z zajęć;
– napisanie testu z wiedzy obejmującej zagadnienia obecne w literaturze podstawowej oraz treść wykładów. Grupy projektowe, które otrzymają ocenę 4,5 bądź 5,0 zostaną zwolnione z testu.

Dopuszczalna jest nieusprawiedliwiona nieobecność na jednych zajęciach. Kolejna jest możliwa w przypadku okazania zwolnienia lekarskiego. Każda następna wymaga napisania pracy pisemnej w ramach tematu, których dotyczyły dane zajęcia.

Ocena projektu

W tabeli znajdziecie Państwo liczbę punktów zdobytych za poszczególne raporty  (2-5) oraz ocenę końcową* będącą średnią z poszczególnych zadań. Wszystkie ocenione raporty są do wglądu po każdych zajęciach lub na dyżurach. W ciągu tygodnia od przyznania punktów za dany raport można go poprawić odnosząc się do naniesionych uwag. Za niedostarczenie raportu w terminie grupa otrzymuje 2.0. Istnieje możliwość uzupełnienia raportu w ciągu 1 tygodnia, jednak wtedy z punktów liczona jest średnia [np. (2,0+5,0)/2=3,5].

Studia stacjonarne

Nazwa podmiotu Pod Skałą Exclusive Flights Tropico Muzeum Narodowe Mielno
Raport 1. Analiza 4,5/5,0 5,0 4,5  4.0/5,0  4,0
Raport 2. BCG  5,0  4,0/5,0 4,5  4,5  3,5/4,5
Raport 3. Grupy  5,0  4,5  5,0  5,0  3,0/4,0
Raport 4. Person  5,0  5,0  4,0/5,0  5,0  4,0
Raport 5. Mapa  4,0/5,0  4,5  4,0/5,0  4,0/5,0  4,0
Raport 6. Target. 4,0/4,5  4,5  4,0  2,0  4,0
Raport 7. SoMe
Raport 8. Monit.
Ocena końcowa

* na ocenę końcową składa się także obecność na zajęciach.* na ocenę końcową składa się także obecność na zajęciach.