Komunikacja marketingowa poprzez social media i blogi – informacje o zajęciach (WSUS)

PLAN ZAJĘĆ

1. Społecznościowa rewolucja – wstęp do tematyki social media 
Zadanie: Rozwiąż test „Social media ninja”. Najlepsza drużyna otrzymają  5 pkt. „na start”.

2. Pierwsze kroki – opracowanie koncepcji projektu i monitoring
Zadanie: Opracuj koncepcję kanału social media będącego nośnikiem wartościowych treści przyciągających użytkowników sieci, ale i potencjalnych reklamodawców. Przetestuj pomysł korzystając z modelu AIDA (lub innego, który wyda ci się bardziej wartościowy). Opracuj analizę sytuacji wyjściowej z uwzględnieniem popularności obranej tematyki (wykorzystaj narzędzia np. Brand24, Google TrendsAnswer the PublicUbersuggest i inne). Wyniki swojej pracy przedstaw w postaci max. 2-stronnicowego raportu (10 pkt.).

3. Strategia w social media – konkurencja i cele
Zadanie: Przeprowadź analizę konkurencji (z wykorzystaniem pytań pomocniczych, narzędzi Google i NapoleonCat). Zdiagnozuj jej skalę z wykorzystaniem podstawowych współczynników marketingowych). Stwórz cele ilościowe i jakościowe dla prowadzonej przez siebie strony. Wyniki swojej pracy przedstaw w postaci max. dwustronicowego raportu (10 pkt.).

4. Strategia w social media – grupy docelowe i wybór kanałów
Zadanie: Wyznacz grupy docelowe (czytelników) kanału. DLA PROJEKTÓW OPARTYCH NA TREŚCI: Zaprojektuj listę potencjalnych reklamodawców, którzy mogliby być dla ciebie atrakcyjną grupą pod względem potencjału biznesowego. DLA PROJEKTÓW WSPIERAJĄCYCH SPRZEDAŻ: Zaprojektuj listę potencjalnych blogerów, z którymi chcielibyście współpracować. DLA CHĘTNYCH: stwórz dla grupy docelowej opis jednej persony (do wybranej grupy) z wykorzystaniem użytecznych narzędzi (np. XtensioHubSpot) dla łatwiejszego zdiagnozowania ich potrzeb.

Zdecyduj jakimi kanałami będziesz popularyzować swój projekt i w kilku zdaniach uzasadnij swój wybór. Załóż odpowiednie strony, a w raporcie umieść do nich link. Wyniki swojej pracy przedstaw w postaci ok. dwustronicowego raportu (10 pkt.).

5. Jak to działa? W świecie algorytmów

6. Treści w zasięgach organicznych – cz. 1.
a) Przygotujcie strategie linii postów dla swoich kanałów. Weźcie pod uwagę rozróżnienie na B2B/B2C/EB. Spróbujcie każdy pomysł opisać w kilku zdaniach. (10 pkt).

7. Treści w zasięgach organicznych – cz.2.
b) Stwórzcie listę dobrych praktyk zwiększających zasięg postów organicznych. Weźcie pod uwagę kwestie formy, zaangażowania odbiorców i czas. Wykorzystajcie ciekawą i użyteczną formę (check list, plakat itp.) Trzymajcie się wypracowanych zasad prowadząc swoje kanały (10 pkt.)

8. Treści w zasięgach płatnych
Zadanie: Przygotujcie kampanię w serwisie Facebook dla swojego projektu.
– wyznaczcie swój cel marketingowy
– scharakteryzujcie grupę odbiorców
– określcie umiejscowienie
– budżet i harmonogram: 1000 zł, 7 dni
– określcie format, media i tekst
W każdym przypadku uzasadnijcie swoje wybory. Zadanie rozwiążcie w formie printscreenów z panelu reklamowego lub w raporcie w pliku tekstowym (ale zgodnie z nomenklaturą na Fb) (max. 3 strony tekstu; 10 pkt.).

9. Real-time czyli strategia czasu rzeczywistego
Zadanie: Zastosuj strategię RTM w prowadzonych przez siebie kanałach, które będą nawiązywały do wydarzeń/informacji/sytuacji, będących istotnymi dla świata internetu w ciągu najbliższych 3 dni.  Prześlij prowadzącemu zajęcia screeny postów z krótkim wyjaśnieniem poczynionych kroków (max. 10 pkt.).

10. Kryzys w komunikacji
Zadanie: Rozwiązanie problemu kryzysowego zgodnie z casem przygotowanym przez prowadzącego i przekazanym na zajęciach (max. 10 pkt.)

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest:

– obecność na zajęciach (dopuszczalna jedna absencja);
–  aktywność na zajęciach będzie dodatkowo promowana;
– terminowe wykonanie wszystkich zadań projektowych w sposób indywidualny lub w 3-osobowych zespołach. Oceny zostaną wyznaczone wg. następującej skali:

Studia stacjonarne:

2,03,03,54,04,55,0
0-4748-5455-6162-6869-7475-80

Jeśli raport nie zostaje przesłany w terminie skutkuje to otrzymaniem 0 pkt za dane zadanie. Raport taki można uzupełnić w późniejszym terminie, jednak z uzyskanych punktów zostanie wyciągnięta średnia (np. 0/10 = 5). Osoby, które nie uzyskały minimum punktów oraz osoby z IOS ze zwolnieniem z zajęć piszą test zaliczeniowy. W przypadku gdy osoba z IOS nie uzyskała minimalnej liczby punktów z raportów – otrzymuje ona dodatkowe pytania na teście.


Literatura:

Czaplicka M. (2014), Zarządzanie kryzysem w social media, Gliwice.
E-marketing. Współczesne trendy. Pakiet startowy. red. J. rólewski, P. Sala, Warszawa 2021.
Godin S., (2019) To jest marketing!, Warszawa.
Kozielski R. (2020), Przyszłość marketingu. Koncepcje, metody, technologie. Teoria i zastosowanie. Łódź.
Lombardo T., McCarthy B., Ryan E., Connors M. (2020), Mapy Drogowe Produktu — Nowe Podejście. Wyznaczanie Kierunków Rozwoju W Czasach Niepewności, Gliwice.
Miller D. (2018), Model StoryBrand – zbuduj skuteczny przekaz dla swojej marki, Warszawa.
Miłkowski G. (2020), Niech cię widzą w sieci! Blog lub serwis branżowy od podstaw, Gliwice.
Sadowski M. (2013), Rewolucja social media, Gliwice.
Miotk A. (2017), Skuteczne Social Media, Gliwice.
Stawarz B. (2017), Content Marketing i Social Media. Jak przyciągnąć klientów, Warszawa.
Stohnij P. (2020), Koniec alfabetu. Jak być liderem nowej generacji.
Taranko T. (2020), Komunikacja marketingowa. Istota, uwarunkowania, efekty, Warszawa.
Magazyn Online Marketing

Blogi:
Sprawny marketing
Wirtualne media
Socialmedianow

OCENA PROJEKTU: STUDIA STACJONARNE

Nazwa projektuTestZ.2.Z.3.Z.4.Z.5.Z.6.Z.7.Z.8.Z.9.SumaOcena
Ambaje_+59,08,07,08,59,08,09,09,0 72,5 4,5 
@mua_irameleshko 0 7,08,0 3,04,08,0 7,05,0 7,549,53,0 
       
      
 
  
    
  
 
 
    
 
      
          

* do poprawy