Komunikacja marketingowa poprzez social media i blogi – informacje o zajęciach (studia stacjonarne)

PLAN ZAJĘĆ

Część I. Podstawy

1. Zajęcia organizacyjne

2. Społecznościowa rewolucja – wstęp do tematyki social media 
Zadanie: Rozwiąż test „Social media ninja”. Trzy najlepsze drużyny otrzymają  5 pkt. „na start”.

3. Pierwsze kroki – opracowanie koncepcji projektu
Zadanie: Opracuj koncepcję kanału social media będącego nośnikiem wartościowych treści przyciągających użytkowników sieci, ale i potencjalnych reklamodawców. Przetestuj pomysł korzystając z modelu AIDA (lub innego, który wyda ci się bardziej wartościowy). Opracuj analizę sytuacji wyjściowej z uwzględnieniem popularności obranej tematyki (wykorzystaj narzędzia Google: (Google TrendsKeyword Planner czy KeywordTool). Wyniki swojej pracy przedstaw w postaci max. 2-stronnicowego raportu (10 pkt.).

4. Strategia w social media – konkurencja i cele
Zadanie: Przeprowadź analizę konkurencji (z wykorzystaniem pytań pomocniczych, narzędzi Google i NapoleonCat). Zdiagnozuj jej skalę z wykorzystaniem podstawowych współczynników marketingowych). Stwórz cele ilościowe i jakościowe dla prowadzonej przez siebie strony. Wyniki swojej pracy przedstaw w postaci max. dwustronicowego raportu (10 pkt.).

5. Monitoring w social media
Zadanie: Załóż konto trialowe w serwisie Brand24 i odpowiednio skonfiguruj narzędzie. Skorzystaj z opcji monitorującej obrany przez ciebie temat bloga. Stwórz raport z uwzględnieniem 5 wniosków z przeprowadzonego badania (10 pkt.).

6. Strategia w social media – grupy docelowe i wybór kanałów
Zadanie: Wyznacz grupy docelowe (czytelników) kanału oraz stwórz dla nich opis person z wykorzystaniem użytecznych narzędzi (np. Xtensio czy HubSpot). dla łatwiejszego zdiagnozowania ich potrzeb. Zaprojektuj listę potencjalnych reklamodawców, którzy mogliby być dla ciebie atrakcyjną grupą pod względem potencjału biznesowego/blogerów, z którymi chcielibyście współpracować. Zdecyduj jakimi kanałami będziesz popularyzować swój projekt i w kilku zdaniach uzasadnij swój wybór. Załóż odpowiednie strony. Wyniki swojej pracy przedstaw w postaci max. dwustronicowego raportu (10 pkt.).

7./8. Treści w zasięgach organicznych
a) Przygotujcie strategie linii postów dla swoich kanałów. Weźcie pod uwagę rozróżnienie na B2B/B2C/EB. Spróbujcie każdy pomysł opisać w kilku zdaniach. (10 pkt).b) Stwórzcie listę dobrych praktyk zwiększających zasięg postów organicznych. Weźcie pod uwagę kwestie formy, zaangażowania odbiorców i czas. Wykorzystajcie ciekawą i użyteczną formę (content test, plakat itp.) Trzymajcie się wypracowanych zasad prowadząc swoje kanały (10 pkt.)

9. Treści w zasięgach płatnych
Zadanie: Przygotujcie kampanię w serwisie Facebook dla swojego projektu.
– wyznaczcie swój cel marketingowy
– scharakteryzujcie grupę odbiorców
– określcie umiejscowienie
– budżet i harmonogram: 1000 zł, 7 dni
– określcie format, media i tekst
W każdym przypadku uzasadnijcie swoje wybory. Zadanie rozwiążcie w formie printscreenów z panelu reklamowego lub w raporcie w pliku tekstowym (ale zgodnie z nomenklaturą na Fb) (max. 3 strony tekstu; 10 pkt.).

10. Zarządzanie treścią w social media
Zadanie: Bazując na planerze publikowania treści, stwórz tygodniowy plan dystrybucji contentu w prowadzonych przez siebie kanałach social media. Uwzględnijcie posty o zasięgu organicznym oraz treści reklamowe. Jednocześnie użyj wybranego narzędzia publikowania treści do wprowadzenia planu w życie, począwszy od czwartku 25 kwietnia. Tabelę wyślij na adres prowadzącego do końca tygodnia (10 pkt.).

11. Real-time czyli strategia czasu rzeczywistego
Zadanie: Zastosuj strategię RTM w prowadzonych przez siebie kanałach, które będą nawiązywały do wydarzeń/informacji/sytuacji, będących istotnymi dla świata internetu w ciągu najbliższych 3 dni.  Prześlij prowadzącemu zajęcia screeny postów z krótkim wyjaśnieniem poczynionych kroków (max. 10 pkt.).

12. Influencer Marketing
Zadanie: Jeśli prowadzisz stronę z wykorzystaniem oryginalnego contentu, zamieść w poszczególnych kanałach ofertę dla reklamodawców (w formie rozbudowanej, skrótowej, maila ofertowego itp.). Jeśli prowadzony przez ciebie projekt stanowi narzędzie wsparcia sprzedaży – opracuj analizę użyteczności marketingowej wybranych kanałów z uwzględnieniem omawianych na zajęciach parametrów. W obu przypadkach wyniki pracy przekaż w formie raportu, max. 2 strony tekstu (10 pkt.). UWAGA! 3 drużyny z największą liczbą punktów z testu otrzymają dodatkowe 5 punktów.

13. Kryzys w komunikacji
Zadanie: Rozwiązanie problemu kryzysowego zgodnie z casem przygotowanym przez prowadzącego i przekazanym na zajęciach (max. 10 pkt.)

14. Jak to działa? W świecie algorytmów / Zakończenie i podsumowanie przedmiotu
Projekcja filmu: The Secret Rules of Modern Living Algorithms

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest:

– obecność na zajęciach (dopuszczalne są dwie absencje);
– terminowe wykonanie wszystkich zadań projektowych w sposób indywidualny lub w 2-osobowych zespołach. Oceny zostaną wyznaczone wg. następującej skali:

G 1.

2,0 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0
0-65 66-74 75-82 83-91 92-100 101-110

Jeśli raport nie zostaje przesłany w terminie skutkuje to otrzymaniem 0 pkt za dane zadanie. Raport taki można uzupełnić w późniejszym terminie, jednak z uzyskanych punktów zostanie wyciągnięta średnia (np. 0/10 = 5). Osoby, które nie uzyskały minimum punktów oraz osoby z IOS ze zwolnieniem z zajęć piszą test zaliczeniowy. W przypadku gdy osoba z IOS nie uzyskała minimalnej liczby punktów z raportów – otrzymuje ona dodatkowe pytania na teście.


Literatura podstawowa:
Magazyn Online Marketing, [aktualne numery dostępne w bibliotece WNPiD UAM]
Miotk A., Skuteczne Social Media, Gliwice 2017.
Stawarz B. , Content Marketing i Social Media. Jak przyciągnąć klientów, Warszawa 2017.
Literatura uzupełniająca:
Bachniak K. , Szumniak-Samolej J. , Potencjał biznesowy mediów społecznościowych, Warszawa 2015.
Czaplicka M. , Zarządzanie kryzysem w social media, Gliwice 2014Falls J. , Deckers E. , Media społecznościowe bez ściemy. Jak kreować markę, Gliwice 2013.
Polańska K. , Sieci społecznościowe : wybrane zagadnienia ekonomiczno-społeczne, Warszawa 2013.
Fidelman M. , Socialized!: w jaki sposób najskuteczniej wykorzystać społeczność internetową – biznes społecznościowy, Warszawa 2014.
Karpen D. , Lubię to! : potęga marketingu szeptanego na Facebooku, Gliwice 2013.
Sadowski M. , Rewolucja social media, Gliwice 2013.
Vaynerchuck G. , W market(r)ingu, czyli jak nie zginąć w świecie mediów społecznościowych, Lublin 2015.

Blogi:
Our Social Times
Wirtualne media
Socjomania

OCENA PROJEKTU

Nazwa projektu Z.1. Z.2. Z.3. Z.4. Z.5. Z.6. Z.7. Z.8. Z.9. Z.10. Z.11. Z.12. Suma

Ocena

 @neks_shop  –  5                        
Sztuka dla wszystkich  –  7                        
Teorie Spiskowe  –  4                        
ForeignCarsUA  –  6                        
Blend Marketing  –  6,5                        
 Ex Box  5  8                        
Pełnia zdrowia  –  8                        
Just in Art  –  5                        
Historia pewnej miłoś.  –  4                        
GlamByCamilla  –  8                        
The Way You Lift
 5  6,5                        
 HistoScope  5  9                        
DietCompass  –  7                        
Slow Life –   6,5                        
1001 sposobów na Zero Waste  –  7                        
Sprzęt piłkarski  –  6,5                        

Dodaj komentarz