Komunikacja marketingowa poprzez social media i blogi – informacje o zajęciach (studia stacjonarne)

PLAN ZAJĘĆ

Część I. Podstawy

1. Zajęcia organizacyjne

2. Społecznościowa rewolucja – wstęp do tematyki social media 
Zadanie: Rozwiąż test „Social media ninja”. Trzy najlepsze drużyny otrzymają  5 pkt. „na start”.

3. Pierwsze kroki – opracowanie koncepcji projektu
Zadanie: Opracuj koncepcję kanału social media będącego nośnikiem wartościowych treści przyciągających użytkowników sieci, ale i potencjalnych reklamodawców. Przetestuj pomysł korzystając z modelu AIDA (lub innego, który wyda ci się bardziej wartościowy). Opracuj analizę sytuacji wyjściowej z uwzględnieniem popularności obranej tematyki (wykorzystaj narzędzia Google: (Google TrendsKeyword Planner czy KeywordTool). Wyniki swojej pracy przedstaw w postaci max. 2-stronnicowego raportu (10 pkt.).

4. Strategia w social media – konkurencja i cele
Zadanie: Przeprowadź analizę konkurencji (z wykorzystaniem pytań pomocniczych, narzędzi Google i NapoleonCat). Zdiagnozuj jej skalę z wykorzystaniem podstawowych współczynników marketingowych). Stwórz cele ilościowe i jakościowe dla prowadzonej przez siebie strony. Wyniki swojej pracy przedstaw w postaci max. dwustronicowego raportu (10 pkt.).

5. Monitoring w social media
Zadanie: Załóż konto trialowe w serwisie Brand24 i odpowiednio skonfiguruj narzędzie. Skorzystaj z opcji monitorującej obrany przez ciebie temat bloga. Stwórz raport z uwzględnieniem 5 wniosków z przeprowadzonego badania (10 pkt.).

6. Strategia w social media – grupy docelowe i wybór kanałów
Zadanie: Wyznacz grupy docelowe (czytelników) kanału. DLA PROJEKTÓW OPARTYCH NA TREŚCI: Zaprojektuj listę potencjalnych reklamodawców, którzy mogliby być dla ciebie atrakcyjną grupą pod względem potencjału biznesowego. DLA PROJEKTÓW WSPIERAJĄCYCH SPRZEDAŻ: Zaprojektuj listę potencjalnych blogerów, z którymi chcielibyście współpracować. DLA CHĘTNYCH: stwórz dla nich opis jednej persony (do wybranej grupy) z wykorzystaniem użytecznych narzędzi (np. Xtensio czy HubSpot). dla łatwiejszego zdiagnozowania ich potrzeb.

Zdecyduj jakimi kanałami będziesz popularyzować swój projekt i w kilku zdaniach uzasadnij swój wybór. Załóż odpowiednie strony, a w raporcie umieść do nich link. Wyniki swojej pracy przedstaw w postaci ok. dwustronicowego raportu (10 pkt.).

7./8. Treści w zasięgach organicznych
a) Przygotujcie strategie linii postów dla swoich kanałów. Weźcie pod uwagę rozróżnienie na B2B/B2C/EB. Spróbujcie każdy pomysł opisać w kilku zdaniach. (10 pkt).

b) Stwórzcie listę dobrych praktyk zwiększających zasięg postów organicznych. Weźcie pod uwagę kwestie formy, zaangażowania odbiorców i czas. Wykorzystajcie ciekawą i użyteczną formę (check list, plakat itp.) Trzymajcie się wypracowanych zasad prowadząc swoje kanały (10 pkt.)

9. Jak to działa? W świecie algorytmów
Projekcja filmu: The Secret Rules of Modern Living Algorithms

10. Treści w zasięgach płatnych
Zadanie: Przygotujcie kampanię w serwisie Facebook dla swojego projektu.
– wyznaczcie swój cel marketingowy
– scharakteryzujcie grupę odbiorców
– określcie umiejscowienie
– budżet i harmonogram: 1000 zł, 7 dni
– określcie format, media i tekst
W każdym przypadku uzasadnijcie swoje wybory. Zadanie rozwiążcie w formie printscreenów z panelu reklamowego lub w raporcie w pliku tekstowym (ale zgodnie z nomenklaturą na Fb) (max. 3 strony tekstu; 10 pkt.).

11. Zarządzanie treścią w social media
Zadanie: Bazując na planerze publikowania treści, stwórz tygodniowy plan dystrybucji contentu w prowadzonych przez siebie kanałach social media. Uwzględnijcie posty o zasięgu organicznym oraz treści reklamowe. Jednocześnie użyj wybranego narzędzia publikowania treści do wprowadzenia planu w życie, począwszy od środy 13 maja. Tabelę wyślij na adres prowadzącego do końca tygodnia (10 pkt.).

12. Real-time czyli strategia czasu rzeczywistego
Zadanie: Zastosuj strategię RTM w prowadzonych przez siebie kanałach, które będą nawiązywały do wydarzeń/informacji/sytuacji, będących istotnymi dla świata internetu w ciągu najbliższych 3 dni.  Prześlij prowadzącemu zajęcia screeny postów z krótkim wyjaśnieniem poczynionych kroków (max. 10 pkt.).

13. Influencer Marketing
Zadanie: Jeśli prowadzisz stronę z wykorzystaniem oryginalnego contentu, zamieść w poszczególnych kanałach ofertę dla reklamodawców (w formie rozbudowanej, skrótowej, maila ofertowego itp.). Jeśli prowadzony przez ciebie projekt stanowi narzędzie wsparcia sprzedaży – opracuj analizę użyteczności marketingowej wybranych kanałów z uwzględnieniem omawianych na zajęciach parametrów. W obu przypadkach wyniki pracy przekaż w formie raportu, max. 2 strony tekstu (10 pkt.).

14. Kryzys w komunikacji
Zadanie: Rozwiązanie problemu kryzysowego zgodnie z casem przygotowanym przez prowadzącego i przekazanym na zajęciach (max. 10 pkt.)

15. Zakończenie i podsumowanie przedmiotu

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest:

– obecność na zajęciach (dopuszczalne są dwie absencje);
– terminowe wykonanie wszystkich zadań projektowych w sposób indywidualny lub w 2-osobowych zespołach. Oceny zostaną wyznaczone wg. następującej skali:

G 1.

2,0 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0
0-65 66-74 75-82 83-91 92-100 101-110

Jeśli raport nie zostaje przesłany w terminie skutkuje to otrzymaniem 0 pkt za dane zadanie. Raport taki można uzupełnić w późniejszym terminie, jednak z uzyskanych punktów zostanie wyciągnięta średnia (np. 0/10 = 5). Osoby, które nie uzyskały minimum punktów oraz osoby z IOS ze zwolnieniem z zajęć piszą test zaliczeniowy. W przypadku gdy osoba z IOS nie uzyskała minimalnej liczby punktów z raportów – otrzymuje ona dodatkowe pytania na teście.


Literatura podstawowa:
Magazyn Online Marketing, [aktualne numery dostępne w bibliotece WNPiD UAM]
Miotk A., Skuteczne Social Media, Gliwice 2017.
Stawarz B. , Content Marketing i Social Media. Jak przyciągnąć klientów, Warszawa 2017.
Literatura uzupełniająca:
Bachniak K. , Szumniak-Samolej J. , Potencjał biznesowy mediów społecznościowych, Warszawa 2015.
Czaplicka M. , Zarządzanie kryzysem w social media, Gliwice 2014Falls J. , Deckers E. , Media społecznościowe bez ściemy. Jak kreować markę, Gliwice 2013.
Polańska K. , Sieci społecznościowe : wybrane zagadnienia ekonomiczno-społeczne, Warszawa 2013.
Fidelman M. , Socialized!: w jaki sposób najskuteczniej wykorzystać społeczność internetową – biznes społecznościowy, Warszawa 2014.
Karpen D. , Lubię to! : potęga marketingu szeptanego na Facebooku, Gliwice 2013.
Sadowski M. , Rewolucja social media, Gliwice 2013.
Vaynerchuck G. , W market(r)ingu, czyli jak nie zginąć w świecie mediów społecznościowych, Lublin 2015.

Blogi:
Our Social Times
Wirtualne media
Socjomania

OCENA PROJEKTU

Nazwa projektu Z.1. Z.2. Z.3. Z.4. Z.5. Z.6. Z.7. Z.8. Z.9. Z.10. Z.11. Z.12. Suma

Ocena

 @neks_shop  –  5/8
(6,5)
 7 5/9  7  6,5  6,5  10  9  9  7,5 83  db 
Sztuka dla wszystkich  –  7  8  6,5/9
(8,0)
 8,5 10   6/9
(7,5)
 8  5/9
(7,0)
 10  7,5  6,5 88  db 
Teorie Spiskowe  –  4  8 6,5   0/6
(3)
 0/9
(4,5)
 6  9  5/9
(7,0)
 6  6,5  68,5  dst
ForeignCarsUA  –  6/9
(7,5)
 8  6,5/9
(8.0)
 6  10  8  9  6,5  9  7,5  8  87,5 db
Blend Marketing  –  6,5  7  5  6  0/5
(2,5)
 4  7  6,5  7  8  9 68,5  dst 
 Ex Box  5  8  9 10  10  10  9  9  7,5  8,5  10  9  105 bdb 
Pełnia zdrowia  –  8  6,5 10   6  6,5  8  8  7  5  6,5  76,5  dst+
Just in Art  –  5  9  9 8,5   6,5/9
(8)
 8,5  7  7,5  10  10  89,5 db
Poezja w kwarantannie  –  4  7  6,5  6  8,5  8,5  10  5  7  10  79,5  dst+
GlamByCamilla  –  8  9 7,5   10  10  10  8  7  7  10  7,5  94  db+
The Way You Lift
 5  6,5  0/7
(3,5)
 4  5,5  0/3
(1,5)
 0/6
(3)
 0/5
(2,5)
 0/5
(2,5)
 0/4
(2)
 0/2
(1)
 39  ndst
 HistoScope  5  9  10 7,5   6,5  10  8  10  5  10  9  98  db+
DietCompass  –  7  6  7  5  7,5  5  7  9  10  8 76,5  dst+
Terenowe historie –   6,5  8  6  7,5  6  8  9  6,5  7  7,5  8 80 dst+ 
1001 sposobów na Zero Waste  –  7  8 6,5   7  7  8  8  6,5  0/8
(4)
 7  9  (78)  dst+
Sportowe Recenzje  –  6,5  0  0/6
(3)
 0/4
(2)
 7  5  0  4  4,5  (37) ndst 
Autokorekta  8  9  6,5  7  7,5  6  7  0/8
(4,0)
7,5  7 77,5  dst+ 
SokoweLOVE 0/7
(3,5)
 0/5
(2,5)
 0/5
(2,5)
 4  5  7  7  0/5
(2,5)
 6,5  6  6 52,5  ndst 
Invite streets 7  7,5  6,5  0/5
(2,5)
 0/6
(3,0)
 0/6
(3,0)
 0/9
(4,5)
 0/4
(2)
 0/8
(4)
 0/5
(2,5)
 10 (52,5)  ndst 
Dieta dla pulpeta 6 5 6,5 5 4 0  8            

Dodaj komentarz