Komunikacja marketingowa poprzez social media i blogi – informacje o zajęciach (studia stacjonarne)

PLAN ZAJĘĆ

1. Zajęcia organizacyjne

2. Społecznościowa rewolucja – wstęp do tematyki social media 
Zadanie: Rozwiąż test „Social media ninja”. Trzy najlepsze drużyny otrzymają  5 pkt. „na start”.

TEST: https://www.testportal.pl/exam/LoadTestStart.html?t=ZiGK9ULB49zk

3. Pierwsze kroki – opracowanie koncepcji projektu
Zadanie: Opracuj koncepcję kanału social media będącego nośnikiem wartościowych treści przyciągających użytkowników sieci, ale i potencjalnych reklamodawców. Przetestuj pomysł korzystając z modelu AIDA (lub innego, który wyda ci się bardziej wartościowy). Opracuj analizę sytuacji wyjściowej z uwzględnieniem popularności obranej tematyki (wykorzystaj narzędzia np. Google TrendsAnswer the Public, Ubersuggest i inne). Wyniki swojej pracy przedstaw w postaci max. 2-stronnicowego raportu (10 pkt.).

4. Strategia w social media – konkurencja i cele
Zadanie: Przeprowadź analizę konkurencji (z wykorzystaniem pytań pomocniczych, narzędzi Google i NapoleonCat). Zdiagnozuj jej skalę z wykorzystaniem podstawowych współczynników marketingowych). Stwórz cele ilościowe i jakościowe dla prowadzonej przez siebie strony. Wyniki swojej pracy przedstaw w postaci max. dwustronicowego raportu (10 pkt.).

5. Strategia w social media – grupy docelowe i wybór kanałów
Zadanie: Wyznacz grupy docelowe (czytelników) kanału. DLA PROJEKTÓW OPARTYCH NA TREŚCI: Zaprojektuj listę potencjalnych reklamodawców, którzy mogliby być dla ciebie atrakcyjną grupą pod względem potencjału biznesowego. DLA PROJEKTÓW WSPIERAJĄCYCH SPRZEDAŻ: Zaprojektuj listę potencjalnych blogerów, z którymi chcielibyście współpracować. DLA CHĘTNYCH: stwórz dla grupy docelowej opis jednej persony (do wybranej grupy) z wykorzystaniem użytecznych narzędzi (np. Xtensio, HubSpot) dla łatwiejszego zdiagnozowania ich potrzeb.

Zdecyduj jakimi kanałami będziesz popularyzować swój projekt i w kilku zdaniach uzasadnij swój wybór. Załóż odpowiednie strony, a w raporcie umieść do nich link. Wyniki swojej pracy przedstaw w postaci ok. dwustronicowego raportu (10 pkt.).

6. Treści w zasięgach organicznych – cz.1.
a) Przygotujcie strategie linii postów dla swoich kanałów. Weźcie pod uwagę rozróżnienie na B2B/B2C/EB. Spróbujcie każdy pomysł opisać w kilku zdaniach. (10 pkt).

b) Stwórzcie listę dobrych praktyk zwiększających zasięg postów organicznych. Weźcie pod uwagę kwestie formy, zaangażowania odbiorców i czas. Wykorzystajcie ciekawą i użyteczną formę (check list, plakat itp.) Trzymajcie się wypracowanych zasad prowadząc swoje kanały (10 pkt.)

7. Jak to działa? W świecie algorytmów

8. Treści w zasięgach organicznych – cz.2.
b) Stwórzcie listę dobrych praktyk zwiększających zasięg postów organicznych. Weźcie pod uwagę kwestie formy, zaangażowania odbiorców i czas. Wykorzystajcie ciekawą i użyteczną formę (check list, plakat itp.) Trzymajcie się wypracowanych zasad prowadząc swoje kanały (10 pkt.)

9. Monitoring w social media
Zadanie: Załóż konto testowe w serwisie Brand24 (lub w innym rekomendowanym) i odpowiednio skonfiguruj narzędzie. Skorzystaj z opcji monitorującej treść w różnych jej kontekstach (marka, konkurencja, tematy, pytania itd.). Stwórz raport z uwzględnieniem 5 wniosków z przeprowadzonego badania (10 pkt.).

10. Treści w zasięgach płatnych
Zadanie: Przygotujcie kampanię w serwisie Facebook dla swojego projektu.
– wyznaczcie swój cel marketingowy
– scharakteryzujcie grupę odbiorców
– określcie umiejscowienie
– budżet i harmonogram: 1000 zł, 7 dni
– określcie format, media i tekst
W każdym przypadku uzasadnijcie swoje wybory. Zadanie rozwiążcie w formie printscreenów z panelu reklamowego lub w raporcie w pliku tekstowym (ale zgodnie z nomenklaturą na Fb) (max. 3 strony tekstu; 10 pkt.).

11. Zarządzanie treścią w social media
Zadanie: Bazując na planerze publikowania treści, stwórz tygodniowy plan dystrybucji contentu w prowadzonych przez siebie kanałach social media. Uwzględnij posty o zasięgu organicznym oraz treści reklamowe, jeśli prowadzisz jakąś kampanię. Przetestuj wybrane narzędzia publikowania treści do wprowadzenia planu w życie. Rozpocznij od środy 18 maja. Tabelę wyślij na adres nailowy prowadzącego najpóźniej 23 maja. (10 pkt.).

12. Real-time czyli strategia czasu rzeczywistego
Zadanie: Zastosuj strategię RTM w prowadzonych przez siebie kanałach, które będą nawiązywały do wydarzeń/informacji/sytuacji, będących istotnymi dla świata internetu w ciągu najbliższego tygodnia. Przygotuj trzy materiały. Prześlij prowadzącemu kurs screeny postów z krótkim wyjaśnieniem poczynionych kroków (max. 10 pkt.).

13. Kryzys w komunikacji
Zadanie: Rozwiązanie problemu kryzysowego zgodnie z casem przygotowanym przez prowadzącego i przekazanym na zajęciach (max. 10 pkt.)

14. Influencer Marketing / Konferencja marketingowa

Zadanie: Jeśli prowadzisz stronę z wykorzystaniem oryginalnego contentu, zamieść w poszczególnych kanałach ofertę dla reklamodawców (w formie rozbudowanej, skrótowej, maila ofertowego itp.). Jeśli prowadzony przez ciebie projekt stanowi narzędzie wsparcia sprzedaży – opracuj analizę użyteczności marketingowej wybranych kanałów z uwzględnieniem omawianych na zajęciach parametrów. Skorzystaj z dedykowanych do tego platform. W obu przypadkach wyniki pracy przekaż w formie raportu, max. 2 strony tekstu (10 pkt.).

Przydatne linki: Influencer marketing 2019Rynek influencerów w Polsce w roku 2021

15. Audyt zrealizowanego projektu

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest:

– obecność na zajęciach (dopuszczalne są dwie absencje);
–  aktywność na zajęciach będzie dodatkowo promowana;
– terminowe wykonanie wszystkich zadań projektowych w sposób indywidualny lub w 3-osobowych zespołach. Oceny zostaną wyznaczone wg. następującej skali:

G 1.

2,0 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0
0-59 60-67 68-74 75-83 84-91 92-100

Jeśli raport nie zostaje przesłany w terminie skutkuje to otrzymaniem 0 pkt za dane zadanie. Raport taki można uzupełnić w późniejszym terminie, jednak z uzyskanych punktów zostanie wyciągnięta średnia (np. 0/10 = 5). Osoby, które nie uzyskały minimum punktów oraz osoby z IOS ze zwolnieniem z zajęć piszą test zaliczeniowy. W przypadku gdy osoba z IOS nie uzyskała minimalnej liczby punktów z raportów – otrzymuje ona dodatkowe pytania na teście.


Literatura:

Czaplicka M. (2014), Zarządzanie kryzysem w social media, Gliwice.
E-marketing. Współczesne trendy. Pakiet startowy. red. J. rólewski, P. Sala, Warszawa 2021.
Godin S., (2019) To jest marketing!, Warszawa.
Kozielski R. (2020), Przyszłość marketingu. Koncepcje, metody, technologie. Teoria i zastosowanie. Łódź.
Lombardo T., McCarthy B., Ryan E., Connors M. (2020), Mapy Drogowe Produktu — Nowe Podejście. Wyznaczanie Kierunków Rozwoju W Czasach Niepewności, Gliwice.
Miller D. (2018), Model StoryBrand – zbuduj skuteczny przekaz dla swojej marki, Warszawa.
Miłkowski G. (2020), Niech cię widzą w sieci! Blog lub serwis branżowy od podstaw, Gliwice.
Sadowski M. (2013), Rewolucja social media, Gliwice.
Miotk A. (2017), Skuteczne Social Media, Gliwice.
Stawarz B. (2017), Content Marketing i Social Media. Jak przyciągnąć klientów, Warszawa.
Stohnij P. (2020), Koniec alfabetu. Jak być liderem nowej generacji.
Taranko T. (2020), Komunikacja marketingowa. Istota, uwarunkowania, efekty, Warszawa.

Magazyn Online Marketing, [aktualne numery dostępne w bibliotece WNPiD UAM]

Blogi:
Sprawny marketing
Wirtualne media
Socialmedianow

OCENA PROJEKTU

Nazwa projektu Test Z.2. Z.3. Z.4. Z.5. Z.6. Z.7. Z.8. Z.9. Z.10. Z.11. Suma

Ocena

Żyjemy! +5 7 8 9 10 9 4 6/10
(8,0)
9,5 6,5 9 85 4,5
Euro step 5,5 9 5 5/9
(7)
10 10 9 9 7 5 76,5 4
Julia Rover +5 3 7,5 9 7,5 7,5 8,0 0 7 7 5 65,5 3
Adduna +5 6 8 5 6,5 10 9 7 0 6 4 65,5 3
Od zera do Gesslera 7 7,5 7 8 8 8 6/9
(7,5)
9 9 5 76 4
AszTeatr 9 10 7 8 10 6,5 7 9 8 7 81,5 4
Moda z Lumpa 8 9 9 7 9 0 8 8 8 0 66 3
Herbaciarki +5 9 9 9 10 8 8 10 10 8 8 94 5
Lokalna wróżka +5 6,5 6,5 6 6,5 9 7 7 10 7,5 8 79 4
Good_habits 10 10 9 8 10 10 10 10 3/10
(6,5)
10 93,5 5
Trudne kotki 3/9
(6)
5/10
(7,5)
6 7,5 7 4 8 6 7,5 7 66,5 3
Zielone porady 7/10
(8,5)
9 9 10 10 10 10 10 8 10 94,5 5
Studenckie animatorki +5 6 8 9 9 8 10 8,5 7 9 9 88,5 4,5
Not-Do List 9 10 9 8 9 9 10 10 8 10 92 5
Pass Records +5 3 7 7,5 6,5 0/7
(3,5)
7,5 8 4 0/10
(5,0)
3 60 3
Dragon 6 8,5 9 5/9
(7,0)
8 8 8 7 8 7 76,5 4
OzClub +5 8 9 9 8,5 8 8 10 4 8 7,5 85 4,5
Pro-Artysta 5,5/10
(7,5)
0/10
(5)
4 0/6
(3)
10 7,5 9 10 10 5 71 3,5
Motocadło +5 6 0/10
(5)
9 10 9 9 0 9 10 9 81 4
WebDesign +5 8/10
(9)
8,5 6/9
(7,5)
8,5 8,5 8,5 10 10 5 10 90,5 4,5
 Universum   6  9  8  9  9  7,5  9  0  10  6,5    74  3,5

Dodaj komentarz