Komunikacja marketingowa poprzez social media i blogi – informacje o zajęciach (studia stacjonarne)

PLAN ZAJĘĆ

Część I. Podstawy

1. Zajęcia organizacyjne

2. Społecznościowa rewolucja – wstęp do tematyki social media 
Zadanie: Rozwiąż test „Social media ninja”. Trzy najlepsze drużyny otrzymają  5 pkt. „na start”.

3. Pierwsze kroki – opracowanie koncepcji projektu
Zadanie: Opracuj koncepcję kanału social media będącego nośnikiem wartościowych treści przyciągających użytkowników sieci, ale i potencjalnych reklamodawców. Przetestuj pomysł korzystając z modelu AIDA (lub innego, który wyda ci się bardziej wartościowy). Opracuj analizę sytuacji wyjściowej z uwzględnieniem popularności obranej tematyki (wykorzystaj narzędzia np. Google TrendsAnswer the Public, Ubersuggest i inne). Wyniki swojej pracy przedstaw w postaci max. 2-stronnicowego raportu (10 pkt.).

4. Strategia w social media – konkurencja i cele
Zadanie: Przeprowadź analizę konkurencji (z wykorzystaniem pytań pomocniczych, narzędzi Google i NapoleonCat). Zdiagnozuj jej skalę z wykorzystaniem podstawowych współczynników marketingowych). Stwórz cele ilościowe i jakościowe dla prowadzonej przez siebie strony. Wyniki swojej pracy przedstaw w postaci max. dwustronicowego raportu (10 pkt.).

5. Monitoring w social media
Zadanie: Załóż konto trialowe w serwisie Brand24 i odpowiednio skonfiguruj narzędzie. Skorzystaj z opcji monitorującej markę/obrany przez ciebie temat bloga. Stwórz raport z uwzględnieniem 5 wniosków z przeprowadzonego badania (10 pkt.).

6. Strategia w social media – grupy docelowe i wybór kanałów
Zadanie: Wyznacz grupy docelowe (czytelników) kanału. DLA PROJEKTÓW OPARTYCH NA TREŚCI: Zaprojektuj listę potencjalnych reklamodawców, którzy mogliby być dla ciebie atrakcyjną grupą pod względem potencjału biznesowego. DLA PROJEKTÓW WSPIERAJĄCYCH SPRZEDAŻ: Zaprojektuj listę potencjalnych blogerów, z którymi chcielibyście współpracować. DLA CHĘTNYCH: stwórz dla grupy docelowej opis jednej persony (do wybranej grupy) z wykorzystaniem użytecznych narzędzi (np. Xtensio, HubSpot) dla łatwiejszego zdiagnozowania ich potrzeb.

Zdecyduj jakimi kanałami będziesz popularyzować swój projekt i w kilku zdaniach uzasadnij swój wybór. Załóż odpowiednie strony, a w raporcie umieść do nich link. Wyniki swojej pracy przedstaw w postaci ok. dwustronicowego raportu (10 pkt.).

7./8. Treści w zasięgach organicznych
a) Przygotujcie strategie linii postów dla swoich kanałów. Weźcie pod uwagę rozróżnienie na B2B/B2C/EB. Spróbujcie każdy pomysł opisać w kilku zdaniach. (10 pkt).

b) Stwórzcie listę dobrych praktyk zwiększających zasięg postów organicznych. Weźcie pod uwagę kwestie formy, zaangażowania odbiorców i czas. Wykorzystajcie ciekawą i użyteczną formę (check list, plakat itp.) Trzymajcie się wypracowanych zasad prowadząc swoje kanały (10 pkt.)

9. Jak to działa? W świecie algorytmów

ZADANIE: Obejrzyjcie jeden z filmów przed zajęciami: The Secret Rules of Modern Living Algorithms / The Social Dilemma. Przygotujcie się do dyskusji na temat pozytywnych i negatywnych skutków algorytmizacji naszego życia, także w kontekście marketingowym.

10. Treści w zasięgach płatnych
Zadanie: Przygotujcie kampanię w serwisie Facebook dla swojego projektu.
– wyznaczcie swój cel marketingowy
– scharakteryzujcie grupę odbiorców
– określcie umiejscowienie
– budżet i harmonogram: 1000 zł, 7 dni
– określcie format, media i tekst
W każdym przypadku uzasadnijcie swoje wybory. Zadanie rozwiążcie w formie printscreenów z panelu reklamowego lub w raporcie w pliku tekstowym (ale zgodnie z nomenklaturą na Fb) (max. 3 strony tekstu; 10 pkt.).

11. Zarządzanie treścią w social media
Zadanie: Bazując na planerze publikowania treści, stwórz tygodniowy plan dystrybucji contentu w prowadzonych przez siebie kanałach social media. Uwzględnij posty o zasięgu organicznym oraz treści reklamowe, jeśli prowadzisz jakąś kampanię. Przetestuj wybrane narzędzia publikowania treści do wprowadzenia planu w życie. Rozpocznij od środy 19 maja. Tabelę wyślij na adres prowadzącego przez MS Teams najpóźniej 24 maja. (10 pkt.).

12. Real-time czyli strategia czasu rzeczywistego
Zadanie: Zastosuj strategię RTM w prowadzonych przez siebie kanałach, które będą nawiązywały do wydarzeń/informacji/sytuacji, będących istotnymi dla świata internetu w ciągu najbliższych 3 dni.  Prześlij prowadzącemu zajęcia screeny postów z krótkim wyjaśnieniem poczynionych kroków (max. 10 pkt.).

13. Influencer Marketing
Zadanie: Jeśli prowadzisz stronę z wykorzystaniem oryginalnego contentu, zamieść w poszczególnych kanałach ofertę dla reklamodawców (w formie rozbudowanej, skrótowej, maila ofertowego itp.). Jeśli prowadzony przez ciebie projekt stanowi narzędzie wsparcia sprzedaży – opracuj analizę użyteczności marketingowej wybranych kanałów z uwzględnieniem omawianych na zajęciach parametrów. Skorzystaj z dedykowanych do tego platform. W obu przypadkach wyniki pracy przekaż w formie raportu, max. 2 strony tekstu (10 pkt.).

Przydatne linki: Influencer marketing 2019Rynek influencerów w Polsce w roku 2021

14. Kryzys w komunikacji
Zadanie: Rozwiązanie problemu kryzysowego zgodnie z casem przygotowanym przez prowadzącego i przekazanym na zajęciach (max. 10 pkt.)

15. Audyt zrealizowanego projektu

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest:

– obecność na zajęciach (dopuszczalne są dwie absencje);
–  aktywność na zajęciach będzie dodatkowo promowana;
– terminowe wykonanie wszystkich zadań projektowych w sposób indywidualny lub w 3-osobowych zespołach. Oceny zostaną wyznaczone wg. następującej skali:

G 1.

2,0 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0
0-65 66-74 75-82 83-91 92-100 101-110

Jeśli raport nie zostaje przesłany w terminie skutkuje to otrzymaniem 0 pkt za dane zadanie. Raport taki można uzupełnić w późniejszym terminie, jednak z uzyskanych punktów zostanie wyciągnięta średnia (np. 0/10 = 5). Osoby, które nie uzyskały minimum punktów oraz osoby z IOS ze zwolnieniem z zajęć piszą test zaliczeniowy. W przypadku gdy osoba z IOS nie uzyskała minimalnej liczby punktów z raportów – otrzymuje ona dodatkowe pytania na teście.


Literatura:

Czaplicka M. (2014), Zarządzanie kryzysem w social media, Gliwice.
E-marketing. Współczesne trendy. Pakiet startowy. red. J. rólewski, P. Sala, Warszawa 2021.
Godin S., (2019) To jest marketing!, Warszawa.
Kozielski R. (2020), Przyszłość marketingu. Koncepcje, metody, technologie. Teoria i zastosowanie. Łódź.
Lombardo T., McCarthy B., Ryan E., Connors M. (2020), Mapy Drogowe Produktu — Nowe Podejście. Wyznaczanie Kierunków Rozwoju W Czasach Niepewności, Gliwice.
Miller D. (2018), Model StoryBrand – zbuduj skuteczny przekaz dla swojej marki, Warszawa.
Miłkowski G. (2020), Niech cię widzą w sieci! Blog lub serwis branżowy od podstaw, Gliwice.
Sadowski M. (2013), Rewolucja social media, Gliwice.
Miotk A. (2017), Skuteczne Social Media, Gliwice.
Stawarz B. (2017), Content Marketing i Social Media. Jak przyciągnąć klientów, Warszawa.
Stohnij P. (2020), Koniec alfabetu. Jak być liderem nowej generacji.
Taranko T. (2020), Komunikacja marketingowa. Istota, uwarunkowania, efekty, Warszawa.

Magazyn Online Marketing, [aktualne numery dostępne w bibliotece WNPiD UAM]

Blogi:
Our Social Times
Wirtualne media
Socjomania

OCENA PROJEKTU

Nazwa projektu Z.1. Z.2. Z.3. Z.4. Z.5. Z.6. Z.7. Z.8. Z.9. Z.10. Z.11. Z.12. Suma

Ocena

 Woke up early    4  8  4  9  7  8.5  8  6  7,5  8  6.5  76.5  3,5
 @introwertykstudio    6  7  7,5  7  9  8  9  4  0  10  6  73.5  3,0
 N.nails  5  6  8  4  8  9  6  10  8  7  7  7  85  4,0
 adro.nitis  5  7  6  6,5  7,5  9  7,5  8  9  7  10  9.5  92  4,5
Niezbędnik zwierzoluba    8  9  6,5  9.5  7/10
(8,5)
 9  10  10  8  10  10  98,5  4,5
 Sophie Sowier    4  9  0/7
(3,5)
 4  3  0/7
(3,5)
 7  7  7,5 8,5  66  3,0
Czila    4  6  7  4  5  5.5  0/8
(4,0)
 3  8  6,5  9  62  2,0
 Lami Lash Brow    8  8  5  6,5  10  7  9  5  5  7  8  78.5  3,5
Let’s Escape Together    9  9  8  10  10  10  10  10  8  10  9  103  5,0
 lasdomowy    9  8  6.5  7  8  6.5  9  10  7  6,5  8  85.5  4,0
Uczymy się polskiego  5  4  0/7
(3,5)
 6.5  7,5  5  0/6
(3,0)
 7/9
(8,0)
 0/8
(4,0)
 7  7,5/9
(8,5)
 6  68  3,0
 @bedzie.sluchane    7.5  9  10  9  10  8  10  6  7  9  10  95,5  4,5
 @cement_me    7  8  7  6.5  9  8  7  5  7  7,5  7,5  79,5  3,5
 DEVELOPMEN    3  6.5  8  7  0  6.5  0/8
(4,0)
 6  5  8  7,0  61  2,0
 Kino od kuchni    8  5  10  7  8  9  9  5  8  9  10  88  4,0
 Morska 12  5  7,5  8  6  6,5  9  8  9  3  9  7,5  6 84,5  4,0
 Elively    9  6.5  6.5  10  9  8  10  10  7,5 7  8,5  92  4,5
 Nefritis    0/3
(1,5)
 6  5/9
(7,0)
 7/9
(8,0)
 8,0  6,5  0  8  8,5  5/7
(6,0)
 6,5  66  3,0
 Herbarium    0/4
(2,0)
 6  6  7  7  7,5  7  4  8  8  69,5  3,0
 Continuum    0  9  7.5  7  4  0  0  0  0  0  0  27,5  2,0
                             

Dodaj komentarz