Komunikacja marketingowa poprzez social media (studia niestacjonarne)

PLAN ZAJĘĆ

1. Od The Well do BeReal – wstęp do tematyki social media

Zadanie: Rozwiąż test „Social media ninja„. Trzy najlepsze drużyny otrzymają  5 pkt. „na start”.

2. Strategia w komunikacji marketingowej 2.0 cz. 1.

Zadanie: Opracuj koncepcję strony SoMe będącej nośnikiem wartościowych treści przyciągających użytkowników sieci, ale i potencjalnych reklamodawców (ewentualnie wsparcia sprzedaży konkretnego produktu). Przetestuj pomysł korzystając z modelu AIDA (lub innego, który wyda ci się bardziej wartościowy np. DIPADA, AIDCAS). Opracuj analizę sytuacji wyjściowej z uwzględnieniem popularności obranej tematyki (np. Google Trends, Keyword Planner czy KeywordTool, Ubersuggest, Answer the Public itp.). Narzędzia te mogą być także przydatne w opracowaniu tytułu dla bloga. Wyniki swojej pracy przedstaw w postaci max. 3-stronicowego raportu (10 pkt.).

3. Strategia w komunikacji marketingowej 2.0 cz. 2
Zadanie: Przeanalizujcie kanały konkurencyjne z wykorzystaniem NapoleonCat / Sotrender itp. Wyznaczcie grupy docelowe (czytelników) kanału i zaprojektujcie persony (dla chętnych) z wykorzystaniem użytecznych narzędzi (np. Xtensio czy HubSpot). Jeśli prowadzisz serwis contentowy: zaprojektuj listę potencjalnych reklamodawców, którzy mogliby być dla ciebie atrakcyjną grupą pod względem potencjału biznesowego (branże). Stwórz wstępną ofertę dla nich. Jeśli prowadzisz kanał wspierający sprzedaż: wyznacz listę potencjalnych partnerów (blogerów, vlogerów, kanałów na FB, Instagramie itp.), którzy mogą okazać się przydatni w kontekście promowania twoich produktów. Zastanów się też jakimi kanałami będziesz popularyzować swój projekt i załóż niezbędne strony; w raporcie zaś uargumentujcie swój wybór. Wyniki swojej pracy przedstaw w postaci max. 3-stronicowego raportu (10 pkt.)

4. Monitoring w social media
Zadanie: Załóż konto trialowe w serwisie Brand24 i odpowiednio skonfiguruj narzędzie. Skorzystaj z opcji monitorującej obrany przez ciebie temat projektu. Stwórz raport z uwzględnieniem 5 wniosków z przeprowadzonego badania (10 pkt.).

5. Treść w zasięgu organicznym
Zadanie: Korzystając z tabeli linii postów spróbujcie stworzyć strategię tworzenia treści dla swoich kanałów social media. Spróbujcie zrobić to możliwie jak najdokładniej, opisując konkretne przykłady działań (max. 10 pkt.)

Literatura podstawowa:

Godin S., (2019) To jest marketing!, Warszawa.
Miłkowski G. (2020), Niech cię widzą w sieci! Blog lub serwis branżowy od podstaw, Gliwice.
Sadowski M. (2013), Rewolucja social media, Gliwice.

Literatura uzupełniająca:
Czaplicka M. (2014), Zarządzanie kryzysem w social media, Gliwice.
E-marketing. Współczesne trendy. Pakiet startowy. red. J. rólewski, P. Sala, Warszawa 2021.
Kozielski R. (2020), Przyszłość marketingu. Koncepcje, metody, technologie. Teoria i zastosowanie. Łódź.
Lombardo T., McCarthy B., Ryan E., Connors M. (2020), Mapy Drogowe Produktu — Nowe Podejście. Wyznaczanie Kierunków Rozwoju W Czasach Niepewności, Gliwice.
Miller D. (2018), Model StoryBrand – zbuduj skuteczny przekaz dla swojej marki, Warszawa.
Miotk A. (2017), Skuteczne Social Media, Gliwice.
Stawarz B. (2017), Content Marketing i Social Media. Jak przyciągnąć klientów, Warszawa.
Stohnij P. (2020), Koniec alfabetu. Jak być liderem nowej generacji.
Taranko T. (2020), Komunikacja marketingowa. Istota, uwarunkowania, efekty, Warszawa.

Blogi:
Sprawny marketing
Wirtualne media
Socialmedianow

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest:
– obecność na zajęciach (dopuszczalna jedna absencja);
– terminowe wykonanie wszystkich zadań projektowych w sposób indywidualny. Istnieje możliwość poprawy ćwiczenia – wtedy ze zdobytych punktów z danego zadania wyciągana jest średnia. Oceny zostaną wyznaczone wg. następującej skali:

2,0 3,0 3,5 4,0 4,5

5,0

0-35 36-39 40-44 45-49 50-54 55-60

Osoby, które nie uzyskały minimum punktów piszą test zaliczeniowy. Jeśli jego przeprowadzenie będzie niemożliwe – zostanie on zamieniony na kolokwium ustne z wykorzystaniem platformy TEAMS       

Nazwa T. Z.1. Z.2. Z.3. Z.4. Z.5. Z.6.           Suma

Ocena

Mama bez tabu 7,0 7,0 7,5 8,0 9,0 4,0 42,5/50 4,5
InflaGanizm 7,0 6,0 7,0 6,0 8,0 34/50 3,5
Vintagevibes +5 4,0 8,0 7,0 8,0 32/40 4,0
Czas na esport +5 9,0 6,0 5,0 6,0 32/40 4,0
Mechanicznie od podstaw 9,0 4,0 5,0 3,0 8,0 30/50 3,0
Mothvv Illustration 6,0 10,0 8,0 6,0 30/40 4,0

Leave a Comment