Komunikacja marketingowa poprzez social media (studia niestacjonarne)

PLAN ZAJĘĆ

1. Społecznościowa rewolucja  – wstęp do marketingu SoMe

2. Strategia w komunikacji marketingowej 2.0 cz. 1.

Zadanie: Opracuj koncepcję strony SoMe będącej nośnikiem wartościowych treści przyciągających użytkowników sieci, ale i potencjalnych reklamodawców (ewentualnie wsparcia sprzedaży konkretnego produktu). Przetestuj pomysł korzystając z modelu AIDA (lub innego, który wyda ci się bardziej wartościowy np. DIPADA, AIDCAS). Opracuj analizę sytuacji wyjściowej z uwzględnieniem popularności obranej tematyki (Google Trends, Keyword Planner czy KeywordTool). Narzędzia te mogą być także przydatne w opracowaniu tytułu dla bloga. Wyniki swojej pracy przedstaw w postaci max. 3-stronicowego raportu (10 pkt.).

3. Strategia w komunikacji marketingowej 2.0 cz. 2
Zadanie: Przeanalizujcie kanały konkurencyjne z wykorzystaniem NapoleonCat. Wyznaczcie grupy docelowe (czytelników) kanału i zaprojektujcie persony z wykorzystaniem użytecznych narzędzi (np. Xtensio czy HubSpot). Zaprojektuj także listę potencjalnych reklamodawców, którzy mogliby być dla ciebie atrakcyjną grupą pod względem potencjału biznesowego (branże). Stwórz wstępną ofertę dla nich. Zastanów się też jakimi kanałami będziesz popularyzować swój projekt i załóż niezbędne strony; w raporcie zaś uargumentujcie swój wybór. Wyniki swojej pracy przedstaw w postaci max. 3-stronicowego raportu (10 pkt.)

4. Treść w zasięgu organicznym
Zadanie: Korzystając z tabeli linii postów spróbujcie stworzyć strategię tworzenia treści dla swoich kanałów social media. Spróbujcie zrobić to możliwie jak najdokładniej, opisując konkretne przykłady działań (max. 10 pkt.)

5. Real-time w komunikacji marketingowej
Zadanie:  Zastosuj strategię RTM w prowadzonych przez siebie kanałach (min. 3 posty), które będą nawiązywały do wydarzeń/informacji/sytuacji, będących istotnymi dla świata internetu w ciągu najbliższych 6 dni. Wydrukuj też screeny postów z krótkim wyjaśnieniem poczynionych kroków. Pierwszy post opublikuj 01.12.2019 r. Do treści poza RTM stosuj planer publikowania treści (max. 10 pkt.)

6. Reklama w social media 

Zadanie: Przygotujcie kampanię w serwisie Facebook dla swojego projektu.
– wyznaczcie swój cel marketingowy
– scharakteryzujcie grupę odbiorców
– określcie umiejscowienie
– budżet i harmonogram: 1000 zł, 7 dni
– określcie format, media i tekst
W każdym przypadku uzasadnijcie swoje wybory. Zadanie rozwiążcie w formie printscreenów z panelu reklamowego lub w raporcie w pliku tekstowym (ale zgodnie z nomenklaturą na Fb) (10 pkt.).

7. Monitoring w social media

Zadanie: Załóż konto trialowe w serwisie Brand24 i odpowiednio skonfiguruj narzędzie. Skorzystaj z opcji monitorującej obrany przez ciebie temat projektu. Stwórz raport z uwzględnieniem 5 wniosków z przeprowadzonego badania (10 pkt.).

Literatura podstawowa:
M. Sadowski, Rewolucja social media, Gliwice 2013.
M. Czaplicka, Zarządzanie kryzysem w social media, Gliwice 2014
T. Tomczyk, Blog : pisz, kreuj, zarabiaj, Warszawa 2013.

Literatura uzupełniająca:
K. Bachniak, J. Szumniak-Samolej, Potencjał biznesowy mediów społecznościowych, Warszawa 2015.
G. Vaynerchuck, W market(r)ingu, czyli jak nie zginąć w świecie mediów społecznościowych, Lublin 2015.
J. Falls, E. Deckers, Media społecznościowe bez ściemy. Jak kreować markę, Gliwice 2013.
K. Polańska, Sieci społecznościowe : wybrane zagadnienia ekonomiczno-społeczne, Warszawa 2013.
M. Fidelman, Socialized!: w jaki sposób najskuteczniej wykorzystać społeczność internetową – biznes społecznościowy, Warszawa 2014.
D. Karpen, Lubię to! : potęga marketingu szeptanego na Facebooku, Gliwice 2013.
D. Rowse, C. Garret, ProBlogger : Jak czerpać zyski ze swojego bloga, Gliwice 2012.

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest:
– obecność na zajęciach (dopuszczalna jedna absencja);
– terminowe wykonanie wszystkich zadań projektowych w sposób indywidualny lub w 2- bądź 3-osobowych zespołach. Oceny zostaną wyznaczone wg. następującej skali:

2,0 3,0 3,5 4,0 4,5

5,0

0-29 30-33 34-38 39-42 43-46 47-50

Osoby, które nie uzyskały minimum punktów piszą test zaliczeniowy.        

Nazwa Z.1. Z.2. Z.3. Z.4. Z.5. Z.6. Z.7.           Suma

Ocena

Pocztówka wspomnień 8,0  10,0  9,0  8,5 8,0                 43,5  4,5
Dopasowanie Mamy 5,0  7,0  10,0  10,0  8,0                40  4,0
Eltom Ogrzewanie  7,0  10,0  6,5/9
(8,0)
 9,0  10,0                44  4,5
Degraphy.co  4,0  10,0 8,0   8,0  10,0                40  4,0
Dobra Forma  8,0  9,0  6,0  0/6
(3,0)
 0/7
(3,5)
               23/
29,5
 2,0
/3-
Nova Maska 8,0  9,0  10,0  7,0  7,0                41  4,0
Pogromcy Piwa 7,5  10,0  8,0  9,0 9,0                 43,5  4,5
Gwiazdy w Dłoniach  7,0  10,0  8,0  8,0 7,5                 40,5  4,0
 AlkoDo100  7,5  7,0  7,0  0/7
(3,5)
 0/9
(4,5)
               21,5
/29,5
 2,0
/3-
 COOLisBIO  7,0  9,0 6,0   5,0  3,0                30  3,0
Papierowe chwile 3,0 7,5 7,0  0  0                17,5  2,0
                     

Dodaj komentarz