KMPSMiB – ocena projektu (R/2)

Nazwa Z.1. Z.2. Z.3. Z.4. Z.5. Z.6. Z.7. Z.8. Z.9. Z.10. Z.11. Z.12. Suma

Ocena

Sztos  0  7,0  7,0  6,0  9,0  9,0  9,5 0/6
(3)
 8,0  8,0  7,5  9,0  83  4,0
Szafa gra 0   0/8
(4,0)
0/7,5
(4,0)
  0/7
(3,5)
 0/6,5
(3,5)
 0/3
(1,5)
 0/7,5
(4,0)
0/4
(2,0)
  0/5
(2,5)
 5,0  6,0  4,0  4,0  2,0
Dream Wedding  5+5  7,5  10  8,5  9,5  6,0/9,0
(7,5)
 10  5,0  6,5  10  7,5  6,5  98  4,5
Travelmakers  5  8,0  0/10 (5)  8,0  7,5  9,0  10  10  7  6,5  8,0  8,0  92  4,5
120 sekund  0  7,5  9,0  8,0  9,0  6,0  9,0  10  7,0  6,0  8,0  7,5  78  4,0
Blokoplanty  0  7,5  10  8,0  10  9,5  9,0  6,5  8,5  10  6,0  8,5  93,5  4,5
52 płyty w rocku  5+5  8,0  10  8,0  6,0  7,0  8,0  0/3
(1,5)
 6,5  7,0  8,0  0,0/5
(2,5)
 82,5  4,0
FiTest  0  6,5  9,0  8,0  8,0  7,0  8,0  4,0  3,0  6,5  8,0  7,5  75,5  3,5
 Questy  0  8.0  10  9,0  5,0  7,5  0/9
(4,5)
 5,0  0/4
(2,0)
 7,0  7,0  10  75  3,5
Hallbook  5  7,5  6,5  7,5  7,0  6,5  0/7
(3,5)
 5,0  8,0  7,5  9,0  6,0  79  3,5
Co nieco  0  10  7,5  7,0  10  6,5  7,0  5,0  8,5  10  9,0 7,0 89,5  4,0
 KReport  0  0/6
(3,0)
 0/6
(3,0)
 0/7
(3,5)
 0/6
(3)
 0/5
(2,5)
 0/8
(4,0)
 8,0  9,0  8,0  6,5  5,0  52,5  2,0
Żużlem po oczach 5 0/4 (2)  6,5  8,5  10  7,0  10  6,0  0,0  9,0  7,5  9,0  83 4,0
Sztuka studiowania  0  7,0  7,0  8,0  7,5  8,0  8,0  8,0  8,0  7,5  0/5
(2,5)
0/6,5
(3,5)
75 3,5
Animusz Żaka  0  0/9
(4,5)
 0/7
(3,5)
 8,0  7,0  7,5  8,0  3,0  7,0  7,0  0/5
(2,5)
0/5
(2,5)
60,5 2,0
Cudowny Poznań  5 0/5
(2,5)
 0/4
(2,0)
 0/5
(2,5)
 0/6
(3,0)
0/7
(3,5)
  0/6
(3,0)
 0/4
(2)
 7,0  9,0  6,5 8,5 54,5  2,0
 Analogowiec  0  0/5
(2,5)
 0/7
(3,5)
 0/8
(4,0)
 0/7
(3,5)
 0/7
(3,5)
 0/9
(4,5)
 0/5
(2,5)
 0/2
(1)
 0/8
(4)
 6,0 9,0 –  2,0