Artykuły

Książki:

Jakubowski J., Czachorek Z. (2023), Tajemnica trzech kropek. Jam młodzież szkolna korzysta z komunikatorów internetowych?, Poznań.

Jakubowski J. (2020), Social media i polityka. Organizacja – procesy – finanse, Poznań

Kultura popularna i ideologiared. F. Biały, J. Jakubowski, Poznań 2020.

Aktywność polityczna i jej przejawy we współczesnych państwach, red. J. Jakubowski, B. Pająk-Patkowska, Poznań 2018.

Artykuły w czasopismach naukowych:

Jakubowski J., Halagiera D., Stępińska A., Trilling D., (2022), Facebook as a Source of Political Information in Poland, „Athenaeum Polskie Studia Politologiczne”, https://doi.org/10.15804/athena.2022.75.13

Jakubowski J., Pająk-Patkowska B., (2022), ‘More Social’ Means ‘More Flawed’: How New Media is Contributing to the Breakdown of Polish DemocracyPrzegląd Politologiczny, 3, https://doi.org/10.14746/pp.2022.27.3.4

Trilling, D., Kulshrestha, J., de Vreese, C., Halagiera, D., Jakubowski, J., Möller, J., Puschmann, C., Stępińska, A., Stier, S., & Vaccari, C. (2022). Is sharing just a function of viewing? The sharing of political and non-political news on FacebookJournal of Quantitative Description: Digital Media, 2. https://doi.org/10.51685/jqd.2022.016

Jakubowski J. (2021), Political socialization in meme times: Adolescents and the sources of knowledge concerning politics, “Review of Education, Pedagogy, and Cultural Studies” 1.

Jakubowski J., (2021), Między starym a nowym: źródła wiedzy licealistów o polityce w procesie socjalizacji, Studia Edukacyjne, 61, https://doi.org/10.14746/se.2021.61.6

Jakubowski, J. (2020). The Dark Side of F. Reflections on Siva Vaidhyanathan’s Antisocial Media. How Facebook Disconnects Us and Undermines DemocracyRomanian Journal Of Communication And Public Relations”, 22(1).

Jakubowski J. (2019), Euroscepticism in a Pro-European State on the Basis of Media Content Analysis, „Baltic Journal of European Studies”, issue 4.

Jakubowski J., Pawełczyk P. (2019), New Determinants of Political Socialization in the Internet Age, „Środkowoeuropejskie Studia Polityczne”, nr 3.

Jakubowski J. (2018), Intercultural competences and social media: contribution through research, „Środkowoeuropejskie Studia Polityczne”, nr 3.

Stępińska A., Piontek D., Jakubowski J. (2017), Methodological challenges for international empirical studies on populist political communication, „Athenaeum”, nr 56.

Jakubowski J., Pawełczyk P. (2017), Political marketing in the times of big data, „Przegląd Politologiczny”, nr 3.

Jakubowski J., Pawełczyk P. (2017), Postprawda i nowe media: czy potrzebujemy postprawdy?, „Środkowoeuropejskie Studia Polityczne”, nr 1.

Jakubowski J. (2017), Populizm i social media – małżeństwo z rozsądku?, e-Politikon nr 24.

Jakubowski J., Olejnik I. (2015), Online Communities and Online Activities of Politicians – Opinions of Internet Users, „Środkowoeuropejskie Studia Polityczne”, nr 3, https://doi.org/10.14746/ssp.2015.3.10

J. Jakubowski (2013), Działania kolektywne internautów – nowa jakość w komunikowaniu politycznym? Przykład Polski i Ukrainy, „Державне управління”, nr 208.

J. Jakubowski, Wielkie imprezy sportowe w służbie budowania wizerunku państw. Przykład grupy BRIC, „Refleksje” 2012, nr specjalny.

J. Jakubowski (2012), Marketing polityczny jako środek osiągania celów politycznych, „Refleksje”, nr 6.

J. Jakubowski (2012), Rekwizyt jako narzędzie komunikowania politycznego„Środkowoeuropejskie Studia Polityczne”, nr 2.

Jakubowski J. (2011), Wpływ paranoi politycznej na dyskurs publiczny w Polsce, „Refleksje”, nr 3.

Rozdziały w pracach zbiorowych:

Biały F., J. Jakubowski (2020), Kultura popularna i ideologia – wyzwania poznawcze, metodologiczne i pojęciowe, w: Kultura popularna i ideologia, red. F. Biały, J. Jakubowski, Poznań.

Jakubowski J., Adamczewska K. (2020), Populist political communication in social media: Perspectives of actor and voters. A case study of Paweł Kukiz, [w:] Populist discourse in the Polish media, red. A. Stepińska, Poznań.

Jakubowski J., Halagiera D., Stępińska A. (2020), What populism is about: Topics in the populist discourse on the print media, [w:] Populist discourse in the Polish media, red. A. Stepińska, Poznań.

Jakubowski J. (2020), Theoretical background of studies on populist political communication in the social media, [w:] Populist discourse in the Polish media, red. A. Stepińska, Poznań.

Stępińska A., Piontek D., Jakubowski J. (2020), Międzynarodowe badania empiryczne nad populistycznym komunikowaniem politycznym – wyzwania metodologiczne i organizacyjne [w:] Badania nad dyskursem populistycznym: wybrane podejścia, red. A. Stępińska, A. Lipiński, Poznań.

Jakubowski J. (2018), Podmiotowość polityczna i społeczności internetowe, [w:] Aktywność polityczna i jej przejawy we współczesnych państwach, red. J. Jakubowski, B. Pająk-Patkowska, Poznań.

Jakubowki J. (2016), Social Media and (non)shaping of Civic Attitudes, [w:] Hungary and Poland in Times of Political Transition. Selected Issues, ed. B. Pająk-Patkowska, M. Rachwał, Poznań.

Jakubowski J., Pająk-Patkowska B. (2016), Wykorzystanie reguł wpływu społecznego w reklamach profrekwencyjnych, [w:] Wpływ społeczny. Konteksty i zastosowania badawcze, red. B. Pająk-Patkowska, Poznań.

Jakubowski J., Rola dziecka w reklamie społecznej na przykładzie kampanii promujących bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Przyczynek do badań, [w:] Dziecko w mediach, red. M. Butkiewicz, A. Gralczyk, Warszawa.

Jakubowski J. (2016), Badania nad komunikowaniem politycznym. Krajobraz po rewolucji, [w:] Polityka w zmediatyzowanym świecie. Perspektywa politologiczna i medioznawcza, red. M. Adamik-Szysiak, Lublin.

Jakubowski J. (2015), Nowe media – nowa reklama społeczna?, [w:] Kampanie społeczne jako forma socjotechniki, red. P. Pawełczyk, Warszawa.

Jakubowski J. (2014), Rola internetu w prezydenckiej kampanii wyborczej w Polsce w 2010 roku – za przykładem Obamy?, [w:] Nowe media. Między dziennikarstwem obywatelskim a polityką, red. M. Jeziński, A. Seklecka, Ł. Wojtkowski, Toruń.

Jakubowski J. (2014), Specyfika społeczności internetowych jako podmiotu i przedmiotu w komunikowaniu politycznym, [w:] Współczesne społeczeństwo w wirtualnej rzeczywistości: wielość szans i dylematów, red. M. Walencik, Z. Dacko-Pikiewicz, Kraków.

Jakubowski J., Miejsce marketingu politycznego w politologii. Wstęp do rozważań na temat naukowości subdyscypliny, [w:] Media i polityka. Relacje i współzależności, red. M. Adamik-Szysiak, Lublin.

Jakubowski J. (2014), Podmiotowy i przedmiotowy charakter społeczności internetowych w procesie komunikowania politycznego, [w:] Dyskurs publiczny w praktykach społecznej kontestacji, red. J. Golinowski, A. Kaszkur, Bydgoszcz.

Jakubowski J. (2014), Dostęp do informacji jako wyznacznik polityczności, [w:] W poszukiwaniu polityczności, red. E. Jurga-Wosik, S. Paczos, R. Rosicki, Poznań.

Jakubowski J., Scheffs Ł. (2013), Konferencje prasowe wybranych polskich partii politycznych. PR czy narzędzie marketingu politycznego?, [w:] Współczesne zagadnienia marketingu politycznego i public relations, red. M. Adamik-Szysiak, W. Maguś, Lublin.

J. Jakubowski (2012), Konwencja partyjna – festiwal, msza, widowisko. Rola i funkcje masowych wydarzeń politycznych w Polsce, [w:] Odsłony współczesnej polityki, red. J. Golinowski, A. Laska, Bydgoszcz.

Leave a Comment